Projekty zwiększające kompetencje pracowników i bezrobotnych – Olsztyn

Współpracujemy z firmami, urzędami i instytucjami organizując szkolenia, kursy i warsztaty zwiększające kompetencje pracowników oraz osób poszukujących pracy. Naszym celem jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności, które umożliwią dalszy rozwój uczestników, zdobycie pracy na wymarzonym stanowisku oraz efektywność w pracy. Wraz z naszymi partnerami zrealizowaliśmy szkolenia i kursy zawodowe w wielu gminach w Polsce, zapewniając zdobycie kompetencji i możliwość aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniach/kursach?

Nasze działania mają na celu zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poprzez kursy optymalnego korzystania z Internetu oraz szkolenia z obsługi programów komputerowych przyczyniamy się do przedłużenia zatrudnienia osób, których kompetencje w tym zakresie stały się niewystarczające do pełnienia obowiązków służbowych zgodnie z przyjętymi standardami firmy, urzędu czy instytucji. Pozytywny wynik egzaminu i otrzymanie certyfikatu potwierdzają zdobycie wiedzy i umiejętności, które zwiększą efektywność w pracy. Prowadzimy również kursy kulinarne, kursy wizażu oraz kursy dla pracowników biurowych.


Zapraszamy do udziału w projekcie „Pomysł na rodzinę” realizowanym przez Fundację PromoEgo w partnerstwie z Edugika Centrum Szkoleniowe Krzysztof Dąbrowski.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 15 rodzin (tj. około 42 osób w rodzinach) mieszkających na terenie Gminy Olsztynek.

Warunki uczestnictwa w projekcie

  1. zamieszkanie na terenie Gminy Olsztynek – weryfikowane na podstawie oświadczenia uczestnika;
  2. bycie członkiem rodziny potrzebującej wsparcia w pokonywaniu problemów m.in. opiekuńczo-wychowawczych, ochrony macierzyństwa, rodzinnych, aktywności społecznej i zawodowej – weryfikowane na podstawie oświadczenia uczestnika złożone z pouczeniem o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub zaświadczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia z OPS lub zaświadczenia o korzystaniu z PO PŻ.

Dokumenty rekrutacyjne

Formularz zgłoszeniowy można wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pośrednictwem strony Fundacji lub wydrukować i dostarczyć osobiście, przez osoby trzecie, pocztą do biura projektu.
Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać pod adresem: poczta@fundacjapromoego.pl oraz centrum@edugika.pl

Rekrutacja trwa do 31 sierpnia 2020r.


Zapraszamy do udziału w projekcie „Rodzinna inicjatywa” realizowanym przez Fundację PromoEgo w partnerstwie z Edugika Centrum Szkoleniowe Krzysztof Dąbrowski.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 15 rodzin (tj. około 42 osób w rodzinach) mieszkających na terenie Gminy Olsztynek.

Warunki uczestnictwa w projekcie

  1. zamieszkanie na terenie Gminy Olsztynek – weryfikowane na podstawie oświadczenia uczestnika;
  2. bycie członkiem rodziny potrzebującej wsparcia w pokonywaniu problemów m.in. opiekuńczo-wychowawczych, ochrony macierzyństwa, rodzinnych, aktywności społecznej i zawodowej – weryfikowane na podstawie oświadczenia uczestnika złożone z pouczeniem o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub zaświadczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia z OPS lub zaświadczenia o korzystaniu z PO PŻ.

Dokumenty rekrutacyjne

Formularz zgłoszeniowy można wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pośrednictwem strony Fundacji lub wydrukować i dostarczyć osobiście, przez osoby trzecie, pocztą do biura projektu.
Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać pod adresem: poczta@fundacjapromoego.pl oraz centrum@edugika.pl

Rekrutacja trwa do 31 sierpnia 2020r.