Projekty zwiększające kompetencje pracowników i bezrobotnych – Olsztyn

Współpracujemy z firmami, urzędami i instytucjami organizując szkolenia, kursy i warsztaty zwiększające kompetencje pracowników oraz osób poszukujących pracy. Naszym celem jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności, które umożliwią dalszy rozwój uczestników, zdobycie pracy na wymarzonym stanowisku oraz efektywność w pracy. Wraz z naszymi partnerami zrealizowaliśmy szkolenia i kursy zawodowe w wielu gminach w Polsce, zapewniając zdobycie kompetencji i możliwość aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniach/kursach?

Nasze działania mają na celu zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poprzez kursy optymalnego korzystania z Internetu oraz szkolenia z obsługi programów komputerowych przyczyniamy się do przedłużenia zatrudnienia osób, których kompetencje w tym zakresie stały się niewystarczające do pełnienia obowiązków służbowych zgodnie z przyjętymi standardami firmy, urzędu czy instytucji. Pozytywny wynik egzaminu i otrzymanie certyfikatu potwierdzają zdobycie wiedzy i umiejętności, które zwiększą efektywność w pracy. Prowadzimy również kursy kulinarne, kursy wizażu oraz kursy dla pracowników biurowych.


Edugika Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Edukacja w Centrum”, dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinanoswany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności podstawowych, do których zalicza się rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe oraz kompetencje społeczne osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, zamieszkałych na terenie Olsztyna.

Projekt skierowany jest do 60 osób (kobiet i mężczyzn) mieszkających w Olsztynie o niskich umiejętnościach podstawowych, takich jak rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

– warsztaty z IT i wykorzystywanie technologii cyfrowych,

– warsztaty z ogrodnictwa,

– warsztaty rękodzieła, ziołolecznictwa, czy wytwarzanie naturalnych kosmetyków,

– warsztaty z planowania i zarządzania budżetem domowym,

– warsztaty z kompetencji społecznych,

– doradztwo specjalistyczne,

– treningowe centrum wsparcia.

Efektem projektu będzie:

– nabycie kompetencji cyfrowych takich jak: znajomość podstaw użytkowania komputera, umiejętność tworzenia prostych dokumentów, przeglądania stron internetowych i posługiwania się pocztą elektroniczną, umiejętność wyszukiwania informacji, umiejętność zapisywania wyszukanych informacji w formacie użytecznym, świadomość ryzyka związanego z użytkowaniem Internetu oraz konieczności podejmowania stosownych środków ostrożności, umiejętność korzystania z treści i usług on-line: wiadomości, usług administracji publicznej, zakupów internetowych, informacji i usług oświatowo-szkoleniowych, związanych z zatrudnieniem, ochroną zdrowia itp.; umiejętność wypełniania formularzy internetowych; świadomość potencjalnych zagrożeń związanych z transakcjami przy pomocy kart płatniczych,

– nabycie kompetencji rozumienia i tworzenia informacji, rozumowanie matematyczne, zielone kompetencje,

– nabycie kompetencji planowania,

– pomoc w rozwiązywaniu dotykających uczestników różnorodnych problemów, które sprawiają, że osoby mają problem z aktywizacją społeczną lub zawodową.

Projekt będzie realizowany w okresie 01.02.2024 – 31.10.2025.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 729 534,75 zł

Wartość wkładu z Funduszy Europejskich: 679 134,75 zł

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby

  1. powyżej 25 lat,
  2. mieszkające w Olsztynie
  3. chcące podnosić, uzupełniać umiejętności i kompetencje,
  4. chcące podnieść swoje kompetencje w zakresie: tworzenia informacji, umiejętności cyfrowych, kompetencji społecznych

Dokumenty rekrutacyjne

Formularz zgłoszeniowy można wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pośrednictwem maila lub wydrukować i dostarczyć osobiście, przez osoby trzecie, pocztą do biura projektu ul. 1 Maja 13, piętro V, Olsztyn.
Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać pod adresem: szkolenia@edugika.pl oraz centrum@edugika.pl

Rekrutacja trwa do 31 maja 2025r.

Galeria zdjęć z realizacji projektu


Zapraszamy do udziału w projekcie „Pomysł na rodzinę” realizowanym przez Fundację PromoEgo w partnerstwie z Edugika Centrum Szkoleniowe Krzysztof Dąbrowski.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 15 rodzin (tj. około 42 osób w rodzinach) mieszkających na terenie Gminy Olsztynek.

Warunki uczestnictwa w projekcie

  1. zamieszkanie na terenie Gminy Olsztynek – weryfikowane na podstawie oświadczenia uczestnika;
  2. bycie członkiem rodziny potrzebującej wsparcia w pokonywaniu problemów m.in. opiekuńczo-wychowawczych, ochrony macierzyństwa, rodzinnych, aktywności społecznej i zawodowej – weryfikowane na podstawie oświadczenia uczestnika złożone z pouczeniem o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub zaświadczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia z OPS lub zaświadczenia o korzystaniu z PO PŻ.

Dokumenty rekrutacyjne

Formularz zgłoszeniowy można wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pośrednictwem strony Fundacji lub wydrukować i dostarczyć osobiście, przez osoby trzecie, pocztą do biura projektu.
Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać pod adresem: poczta@fundacjapromoego.pl oraz centrum@edugika.pl

Rekrutacja trwa do 31 sierpnia 2020r.


Zapraszamy do udziału w projekcie „Rodzinna inicjatywa” realizowanym przez Fundację PromoEgo w partnerstwie z Edugika Centrum Szkoleniowe Krzysztof Dąbrowski.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 15 rodzin (tj. około 42 osób w rodzinach) mieszkających na terenie Gminy Olsztynek.

Warunki uczestnictwa w projekcie

  1. zamieszkanie na terenie Gminy Olsztynek – weryfikowane na podstawie oświadczenia uczestnika;
  2. bycie członkiem rodziny potrzebującej wsparcia w pokonywaniu problemów m.in. opiekuńczo-wychowawczych, ochrony macierzyństwa, rodzinnych, aktywności społecznej i zawodowej – weryfikowane na podstawie oświadczenia uczestnika złożone z pouczeniem o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub zaświadczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia z OPS lub zaświadczenia o korzystaniu z PO PŻ.

Dokumenty rekrutacyjne

Formularz zgłoszeniowy można wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pośrednictwem strony Fundacji lub wydrukować i dostarczyć osobiście, przez osoby trzecie, pocztą do biura projektu.
Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać pod adresem: poczta@fundacjapromoego.pl oraz centrum@edugika.pl

Rekrutacja trwa do 31 sierpnia 2020r.