CENTRUM EGZAMINACYJNE ICDL


Co to jest ICDL?

Certyfikat umiejętności komputerowych nie przypadkiem został nazwany „International Computer Driving Licence” (w tłumaczeniu: „Międzynarodowe Komputerowe Prawo Jazdy”), choć w Polsce używamy nazwy „Międzynarodowy Certyfikat Umiejętności Komputerowych”.


Jakie korzyści wynikają  z posiadania certyfikatu ICDL?

  • szybsza i tańsza rekrutacja nowych pracowników,
  • wzrost wydajności i jakości pracy,
  • redukcja kosztów,
  • wzrost rentowności wydatków na informatyzację,
  • wzrost efektywności wykorzystania zasobów IT.

Jakie są korzyści dla pracodawcy?

  • podwyższenie ogólnego poziomu kompetencji informatycznych,
  • wsparcie modelu uczenia się przez całe życie,
  • otwarcie drzwi do Społeczeństwa Informacyjnego,
  • korzystny wpływ na unowocześnienie gospodarki kraju

Jakie certyfikaty możesz uzyskać w naszym Centrum Egzaminacyjnym?

ICDL BASE

ICDL BASE to podstawowy certyfikat dla pracowników wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, tworzą i edytują dokumenty oraz arkusze kalkulacyjne. Jest także ciekawym potwierdzeniem umiejętności komputerowych uczniów szkół różnych poziomów.


więcej

ICDL PROFILE

Certyfikat ICDL Profile można uzyskać po zdaniu dowolnej liczby egzaminów ICDL, pod warunkiem że co najmniej jeden z nich należy do grupy BASE/STANDARD/ADVANCED. Można więc na jednym certyfikacje ICDL Profile umieścić egzaminy z grupy BASE, z grupy STANDARD, zaawansowane (z grupy ADVANCED), a także certyfikaty EPP e-Nauczyciel, EPP e-Urzędnik


więcej

ICDL Standard

Poza umiejętnościami potwierdzonymi certyfikatem ICDL BASE, zaświadcza on o dodatkowych umiejętnościach specjalistycznych – trzech do wyboru z jedenastu.


więcej

ICDL Advanced

Każdy z egzaminów zdawany jest niezależnie od innego oraz od posiadania jakichkolwiek certyfikatów ICDL. Po zdaniu każdego egzaminu może być wydany oddzielny Certyfikat ICDL Profile z określonego modułu-zakresu. Egzaminy te są stworzone z myślą o zaawansowanych użytkownikach aplikacji biurowych, dla których poziom badany egzaminami z grupy BASE czy STANDARD jest za niski.


więcej

e-Urzędnik

Certyfikat EPP e-Urzędnik jest adresowany do wszystkich osób pracujących w administracji publicznej, niezależnie od statusu, wykształcenia, wieku, zdolności lub umiejętności. Obecnie praca urzędnika wymaga dwojakiego rodzaju umiejętności: posługiwania się standardowymi programami biurowymi (takimi jak narzędzia z pakietu MS Office lub Open Office) oraz aplikacjami internetowymi, w tym pocztą elektroniczną.


więcej

e-Citizen

e-Citizen został zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikom wykorzystywać Internet w maksymalnym stopniu poprzez wyjaśnienie reguł jego działania oraz pokazanie jak można go wykorzystywać w wielu zastosowaniach. Zawiera tematykę dotyczącą załatwiania spraw urzędowych, znajdowania informacji, robienia zakupów, a także komunikowania się z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem Internetu.


więcej