Zamówienia publiczne na roboty budowlane - analiza problemów wykonawców i zamawiających

Pracownicy firm wykonawczych i przedstawicieli sfery publicznej w branży budowlanej. Tematyka szkolenia została przygotowana zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców zamówień publicznych w branży budowlanej.

Szkolenie prowadzi radca prawny Michał Szczodry

 Michał Szczodry – radca prawny, ekspert z dziedziny zamówień publicznych i ochrony danych osobowych oraz autor publikacji. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji zamawiających i wykonawców przed KIO. Ukończył aplikacje radcowską. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.

 Zapewniamy, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, bufet kawowy oraz jednodaniowy posiłek.

 

7h szkoleniowych

11.07.2019

godz. 10:00-15:30

429 zł

Olsztyn

ul. Warmińska 14/5

PROGRAM SZKOLENIA

Cz. I.

1. Szacowanie wartości zamówienia 
-Poprawność ustalenia wartości szacunkowej,
-Rodzaje kosztorysów w budownictwie,
2. Przygotowanie inwestycji:
-Wybór wykonawcy projektu (tryb, forma, zgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych),
-Tryby udzielania zamówień na twórcze prace projektowe,
-Wady dokumentacji projektowej,
3. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane:
-Projekt budowlany,
-Projekt wykonawczy,
-Przedmiar robót,
-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
4. Analiza orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej

Cz. II

Konstrukcja Specyfikacji Istotnych Warunków 
1.warunki udziału w postępowaniu 
2. zmiany w zakresie warunków udziału w postępowaniu
3. podmioty trzecie i korzystanie z ich potencjału
4. podwykonawcy i ich rola w procesie inwestycyjnym
5. zasady funkcjonowania podwykonawstwa po nowelizacji
6. zabezpieczenie interesu inwestora w związku z udziałem podwykonawców w realizacji zadania
7. kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej czy wystarczy tylko cena ?

przerwa obiadowa
13.30-14.00

Cz. III 

Wybrane zagadnienia:
1. Tajemnica przedsiębiorstwa
2. Konsorcjum
3. Podwykonawstwo
4. Zamówienia na roboty budowlane wg. projektu nowej ustawy.
5. Analiza przypadków realizowanych przez słuchaczy z zakresu robót budowlanych.

Zapisy na kurs odbywają się przez formularz zgłoszeniowy.

Zapraszamy do kontaktu

510 487 331

szkolenia@edugika.pl

Formularz kontaktowy

* Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takim przypadku następuje zwrot wpłaconej kwoty dla Strony Zgłaszającej lub organizacja szkolenia/kursu w nowym wyznaczonym terminie.

* Zastrzegamy, iż program kursu na potrzeby grupy może być realizowany w innej kolejności tematycznej,a obszary poruszanych zagadnień będą dostosowane do ilości godzin i poziomu kursantów.

Close Menu