Data realizacji:

czerwiec 2019

Ilość godzin:

18

Miejsce:

Olsztyn, ul. Warmińska 14/5

Cena:

399,00 zł

Adresaci 
Wszystkie osoby zainteresowane tematem szkolenia, posiadające podstawowe umiejętności obsługi komputera oraz Excela.
Metody pracy
Szkolenie prowadzone jest poprzez wykonywanie ćwiczeń praktycznych (zadań dostosowanych do potrzeb grupy szkoleniowej, dostosowanych do specyfiki branżowej), przy rozwiazywaniu których realizowane są zagadnienia z n/w programu nauczania

Czas trwania: 18 h dydaktycznych

Realizacja: 3 dni

Terminy:  czerwiec 2019  - MS Excel poziom II

Miejsce realizacji: Olsztyn,ul. Warmińska 14/5

Cena: 399,00 zł - jeden poziom/ brutto / 1 os. *Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.
Prowadzimy politykę rabatową.

W cenie kursu ujęliśmy: koszty przeprowadzenia szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika, komputer wraz z niezbędnym oprogramowaniem  na czas realizacji szkolenia, przerwy kawowe. Ponadto uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ramowy program każdego z kursów obejmuje 18 h dydaktycznych.

MS EXCEL I POZIOM 2

 1. Zaawansowana edycja danych
 • Wklejanie specjalne
 • Dynamiczne i statyczne obrazy danych
 • Transpozycja
 • Ukrywanie danych
 1. Menadżer nazw
 • Zastosowanie obszarów
 • Operacje na obszarach
 1. Zaawansowane formatowanie danych
 • Formaty użytkownika
 • Style - zastosowanie
 1. Formatowanie warunkowe
 • Formatowanie zależne od wartości
 • Formatowanie zależne od formuł i funkcji
 1. Poprawność danych
 • Walidacja liczbowa, tekstowa, niestandardowa
 • Listy wartości

6.Wykonywanie obliczeń za pomocą formuł i funkcji oraz zagnieżdżanie funkcji

 • Przykłady logiczne jeżeli, oraz, lub, nie
 • Data i czas: dni.robocze, dziś, teraz, część.roku
 • Matematyczne: zaokr. Suma.warunków, suma.jeżeli itp.
 • Tekstowe: załącz.teksty, tekst, kwota, dł, porównaj
 • Statystyczne: licz.jeżeli, średnia.jeżeli, średnia_warunków, min.k; min.max, częstość, licz warunki, ile niepustych
 1. Tworzenie wykresów
 • Tworzenie zaawansowanych wykresów
 • Szybkie dostosowanie wykresów
 1. Praca z bazami danych
 • Reguły tworzenia bazy danych
 • Tworzenie bazy danych w arkuszu
 1. Filtry zaawansowane
 • Metody filtrowania danych
 • Filtry zaawansowane
 • Stosowanie warunków filtra
 1. Wykorzystywanie makr do automatyzacji zadań w arkuszach
 • Rejestrowanie makr
 • Przypisywanie makr do obiektów, ikon narzędziowych lub przycisków
 1. Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych
 • Pojęcie tabeli przestawnej
 • Tworzenie tabel przestawnych
 • Modyfikacje tabel przestawnych
 • Obliczenia na tabeli przestawnej
 • Grupowanie danych w tabeli
 • Przykłady użycia tabel przestawnych
 • Wykresy przestawne
 • Raporty tabeli przestawnej
 1. Tworzenie autonomicznych wykresów przestawnych
 • Importowanie danych z innych aplikacji
 • Eksportowanie danych do innych aplikacji
 1. Recenzje
 • Śledzenie zmian
 1. Zarządzanie zeszytami
 • Zabezpieczenia plików
 • Zabezpieczenia arkuszy

 

MS EXCEL – POZIOM 3

 1. Poprawność danych
 • Dynamiczne listy wartości
 • Duplikaty danych
 1. Wykonywanie obliczeń za pomocą formuł i funkcji oraz zagnieżdżanie funkcji
 • Wyszukiwanie i adresu: index, podaj. Pozycję, wyszukaj - wszystkie typy
 • Funkcje informacyjne - typ, czy tekst
 • Formuły tablicowe
 • Śledzenie błędów w Excelu
 1. Tworzenie wykresów
 • Tworzenie nowych typów wykresów
 • Wyświetlanie animacji na wykresach
 1. Filtry zaawansowane
 • Filtry zależne od formuł i funkcji
 1. Wykorzystywanie makr do automatyzacji zadań w arkuszach
 • Edytory vba - widok makr
 • Rodzaje makr
 • Modyfikacja makr za pomocą edytora vba
 • Tworzenie prostych makr za pomocą edytora vba
 1. Konspekty
 • Grupowanie danych
 • Autokonspekt
 1. Sumy częściowe
 • Tworzenie sum częściowych
 • Zastosowanie sum częściowych
 1. Konsolidacja danych
 • Konsolidacja arkuszy
 • Konsolidacja skoroszytów
 1. Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych
 • Filtrowanie danych tabeli za pomocą fragmentatorów
 • Konsolidacja tabel
 • Tworzenie relacji między tabelami
 • Wykorzystanie osi czasu
 • Funkcje Wyszczególnij, Uogólnij, Przechodzenie krzyżowe
 1. Zarządzanie zeszytami
 • Zabezpieczenia skoroszytów
 • Ukrywanie danych

 

Zajęcia prowadzi: Krzysztof Dąbrowski
Ukończenie kursu: Wymagana jest przynajmniej 80% obecność na zajęciach, w innym przypadku słuchacz nie ukończy szkolenia. Kurs kończy się podsumowaniem wiadomości i otrzymaniem zaświadczenia na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Aby wziąć udział w kursie należy skontaktować się mailowo lub telefonicznie 

szkolenia@edugika.pl

tel. 510-487-331

Serdecznie zapraszamy!

* Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takim przypadku następuje zwrot wpłaconej kwoty dla Strony Zgłaszającej lub organizacja szkolenia/kursu w nowym wyznaczonym terminie.
* Zastrzegamy, iż program kursu na potrzeby grupy może być realizowany w innej kolejności tematycznej,a obszary poruszanych zagadnień będą dostosowane do ilości godzin i poziomu kursantów.

Close Menu