Data realizacji:

07.02 - 09.02.2020

Ilość godzin:

18

Miejsce:

Olsztyn, ul. Warmińska 14/5 lub 1 maja 13, pok. 713

Cena:

359,00 zł

Adresaci
Wszystkie osoby zainteresowane tematem szkolenia, posiadające podstawowe umiejętności obsługi komputera.

Metody pracy
Szkolenie prowadzone jest poprzez wykonywanie ćwiczeń praktycznych (zadań dostosowanych do potrzeb grupy szkoleniowej, dostosowanych do specyfiki branżowej), przy rozwiązywaniu których realizowane są zagadnienia z n/w programu nauczania

Czas trwania: 18 h dydaktycznych

Realizacja: 3 dni 

Terminy:

07.02 - 09.02.2020

Miejsce realizacji: Olsztyn, ul. Warmińska 14/5 lub 1 maja 13, pok. 713


Cena: 
359,00 zł / brutto / 1 os. *Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.
Prowadzimy politykę rabatową.


W cenie kursu ujęliśmy: 
koszty przeprowadzenia szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika, komputer wraz z niezbędnym oprogramowaniem  na czas realizacji szkolenia, przerwy kawowe. Ponadto uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Ramowy program kursu obejmuje 
18 h dydaktycznych.

1. Interfejs programu Excel. Wprowadzanie treści
 Wprowadzanie danych. Edycja komórek.
 Wyszukiwanie i wybieranie komórek i grup komórek.
 Wstawianie i praca z prostymi obiektami (grafika, ramka).
 Interfejs Excela: Wstążka, pasek szybkiego dostępu
2. Podstawowe operacje na komórkach i formatowanie
 Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów komórek.
 Tworzenie, kopiowanie, usuwanie i przemieszczanie kolumn i wierszy.
 Formatowanie graficzne.
 Typy danych i formatowanie według typu danych.
 Tworzenie i formatowanie tabel.
 Komentarze: wstawianie, wygląd, edycja.
3. Praca z arkuszami
 Tworzenie, usuwanie i modyfikowanie arkuszy
4. Formuły
 wstawianie i modyfikowanie formuł; automatyczny i ręczny wybór komórek.
 podstawowe i najczęściej używane funkcje matematyczne.
 adresowanie względne i bezwzględne.
 funkcje logiczne.
5. Formatowanie warunkowe (skala kolorów).
6. Nazywanie komórek i zakresów.
7.  Sortowanie danych i filtry
 wykorzystanie autofiltrów.
8. Sumy częściowe 
 sumowanie danych po kategoriach.
9.  Podstawowa walidacja danych (wybór z list rozwijanych).
10. Śledzenie zależności.
11. Praca z wykresami
 podstawowe typy wykresów i określanie źródeł danych.
 formatowanie wykresów.
12. Drukowanie i jego opcje
 Przygotowywanie arkusza do druku.
13. Zarządzanie skoroszytami
 tworzenie, zapisywanie i organizacja skoroszytów.
 odnośniki między skoroszytami.

 formaty plików, import i eksport pomiędzy formatami.
Zajęcia prowadzi
: Krzysztof Dąbrowski
Ukończenie kursu: Wymagana jest przynajmniej 80% obecność na zajęciach, w innym przypadku słuchacz nie ukończy szkolenia. Kurs kończy się podsumowaniem wiadomości i otrzymaniem zaświadczenia na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Aby wziąć udział w kursie należy skontaktować się mailowo lub telefonicznie

szkolenia@edugika.pl

tel. 510-487-331

Serdecznie zapraszamy!

* Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takim przypadku następuje zwrot wpłaconej kwoty dla Strony Zgłaszającej lub organizacja szkolenia/kursu w nowym wyznaczonym terminie.
* Zastrzegamy, iż program kursu na potrzeby grupy może być realizowany w innej kolejności tematycznej,a obszary poruszanych zagadnień będą dostosowane do ilości godzin i poziomu kursantów.

Close Menu