Data realizacji:

listopad

Ilość godzin:

60

Miejsce:

Olsztyn, ul. Warmińska 14/5

Cena:

699

Dla kogo?

Na kurs zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem zajęć. Kurs skierowany jest do osób, które w krótkim czasie chcą nabyć podstawowe umiejętności z podstaw obsługi komputera. ECDL są to międzynarodowe certyfikaty umiejętności komputerowych, uznane w większości krajów świata, które na podobieństwo certyfikatów językowych, poświadczają kompetencje do obsługi programów komputerowych.

Gdzie?

Warmińska 14/5, 10-545 Olsztyn

Jak?

 Czas trwania: łącznie 60 h dydaktycznych

Moduł B1 – Podstawy pracy z komputerem 10 h dydaktycznych (149 zł)

Moduł B2 – Podstawy pracy w sieci  10 h dydaktycznych (149 zł)

Moduł B3 – Przetwarzanie tekstów 20 h dydaktycznych (289 zł)

Moduł B4 – Arkusze kalkulacyjne 20 h dydaktycznych (289 zł)

Koszt kursu ze wszystkimi modułami: 699 zł

Koszt egzaminu ECDL:

Pierwszy egzamin z puli podstawowej: 162 zł brutto

Kolejny egzamin z puli podstawowej lub poprawkowy: 62 zł brutto

 

W cenie kursu nie ujęto kosztów egzaminów.

 

Sylabus z programem znajdziesz TUTAJ.

 

Nasz kurs prowadzony jest przez doświadczonego wykładowcę oraz ukierunkowany na nauczenie Państwa umiejętności praktycznych i przygotowanie do zdania egzaminu ECDL.

 

Aby wziąć udział w kursie należy skontaktować się mailowo lub telefonicznie z firmą szkoleniową Edugika oddział w Olsztynie.

Zapisy przyjmujemy mailem: centrum@edugika.pl i telefonicznie: 510 487 331

* Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takim przypadku następuje zwrot wpłaconej kwoty dla Strony Zgłaszającej lub organizacja szkolenia/kursu w nowym wyznaczonym terminie.
* Zastrzegamy, iż program kursu na potrzeby grupy może być realizowany w innej kolejności tematycznej,a obszary poruszanych zagadnień będą dostosowane do ilości godzin i poziomu kursantów.

Close Menu