BEZPŁATNE SZKOLENIA POWIAT GIŻYCKI

Trwa realizacja projektu nr. RPWM.11.01.01-28-0092/18
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Udział w projekcie mogą wziąć osoby w wieku od 18 do 64 lat, zamieszkujące na terenie powiatu GIŻYCKIEGO

ZAPEWNIAMY:

✔️ bezpłatne szkolenia dobrane do indywidualnych potrzeb uczestników,
✔️ wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, coacha oraz pośrednika pracy,
✔️ stypendium szkoleniowe, materiały szkoleniowe i wyżywienie na kursach,
✔️ zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie na okres szkolenia i stażu zawodowego.

W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPRASZAMY:

✔️ osoby długotrwale bezrobotne
✔️ osoby o niskich kwalifikacjach
✔️ osoby z niepełnosprawnościami
✔️ osoby w trudnej sytuacji życiowej
✔️ osoby korzystające z POPŻ, MOPS, GOPS

DOKUMENTY REKRUTACJI MOŻNA ZŁOŻYĆ:
Drogą elektroniczną: centrum@edugika.pl
Drogą pocztową lub osobiście: Edugika, ul. Warmińska 14/5, 10-545 Olsztyn

Zapraszamy do kontaktu

510 487 331

centrum@edugika.pl

Formularz kontaktowy

Close Menu