Warsztaty psychologiczne na temat umiejętności komunikacyjnych są doskonałą okazją do nauki skutecznej komunikacji, zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. Te warsztaty mogą pomóc uczestnikom w zrozumieniu, jak budować zdrowe relacje, wyrażać swoje potrzeby, rozwiązywać konflikty i skutecznie komunikować się z innymi.

Co wyróżnia nasze warsztaty?

Dobrze zaplanowane warsztaty umiejętności komunikacyjnych pomagają uczestnikom stworzyć bardziej otwarte, szczersze i harmonijne relacje zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Warsztaty te mogą być prowadzone w formie ćwiczeń praktycznych, symulacji sytuacji, rozmów grupowych i dyskusji, które pozwalają uczestnikom wcielić się w różne role i praktycznie stosować nabywaną wiedzę.


8h dyd.

05.02.2024

590 zł stacjonarnie
520 zł online

Olsztyn, ul. 1 Maja 13


PROGRAM SZKOLENIA

1. Aktywne słuchanie: Nauka aktywnego słuchania, czyli dawania pełnej uwagi rozmówcy, wykazywanie zainteresowania i empatii wobec tego, co mówi.

2. Wyrażanie uczuć i potrzeb: Zrozumienie i wyrażanie swoich uczuć oraz potrzeb w sposób jasny i asertywny.

3. Unikanie agresji i bierności: Nauka unikania agresywnego zachowania oraz bierności w komunikacji, które mogą prowadzić do konfliktów.

4. Techniki asertywności: Rozwijanie umiejętności asertywnego wyrażania swoich opinii i granic bez naruszania granic innych osób.

5. Rozwiązywanie konfliktów: Nauka skutecznych strategii rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny i pozytywny.

6. Komunikacja niewerbalna: Rozumienie znaczenia komunikacji niewerbalnej, takiej jak gestykulacja, mimika i postawa ciała, w procesie komunikacji.

7. Komunikacja w zespołach: Nauka efektywnej komunikacji w grupach i zespołach, w tym umiejętność słuchania innych i wyrażania swoich pomysłów.

8. Komunikacja w relacjach międzyludzkich: Omówienie specyfiki komunikacji w różnych rodzajach relacji, takich jak partnerstwo, rodzina, przyjaźń, czy praca.

9. Zarządzanie konfliktami: Rozwijanie umiejętności rozpoznawania, rozwiązywania i zapobiegania konfliktom w interakcjach międzyludzkich.

10. Pozytywna komunikacja: Zrozumienie, jak stosować pozytywną komunikację w celu budowania zdrowych i satysfakcjonujących relacji z innymi.

tel. 508 161 885

szkolenia@edugika.pl


Skontaktuj się z nami