Dla kogo?

Kurs skierowany jest do osób, które pracują w działach kadr i płac oraz do osób, które posiadają niewielkie doświadczenie w tej dziedzinie i chcą pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę z tego zakresu.

Cel i korzyści:

Celem kursu jest zapoznanie się w teorii i praktyce ze zmianami w prawe pracy z zakresu kadr i płac.

Forma kursu:

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów. Omówione zagadnienia teoretyczne są przez uczestników kursu wykonywane praktycznie.


Trener mgr. inż. Iwona Klonowska

Szkolenie prowadzi nasza niezawodna trenerka z ponad 20 – letnim stażem pracy w kadrach i płacach, zarówno w sektorze prywatnym, samorządowym jak i rządowym oraz 14 – letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń. Współpracująca zarówno z uczelniami wyższymi jak i firmami szkoleniowymi, doświadczona w prowadzeniu zajęć z osobami zarówno początkującymi jak i zaawansowanymi w prawie pracy, na różnych poziomach edukacyjnych (uczniowie szkół policealnych, studenci, osoby dorosłe) a także dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.


Informacje o szkoleniu

  • zajęcia online odbywają się w tygodniu roboczym w godzinach popołudniowych
  • zajęcia stacjonarne odbywają się w soboty w Olsztynie

PROGRAM SZKOLENIA

KADRY:

Prawo pracy po zmianach – zasady wprowadzania, dokumentowania.

1. Zmiany w prawie pracy w zakresie umów – m.in. na okres próbny, nowe brzmienie umowy, nowy moment rozpoczęcia pracy
2. Nowy zakres obowiązku informacyjnego skierowanego do pracownika
3. Nowe dni wolne od pracy, zasady wnioskowania, dokumentowania – z powodu siły wyższej, urlop opiekuńczy
4. Nowe przerwy w czasie pracy
5. Nowe wnioski pracowników: wniosek pracownika o nową formę zatrudnienia, wniosek o elastyczną organizację czasu pracy
6. Zmiany w zakresie urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu wychowawczego
7. Praca zdalna po zmianach – zasady wprowadzania, dokumentowania, kontroli
8. Praca zdalna okazjonalna – zasady udzielania, dokumentowania
9. Kontrola trzeźwości u pracowników – procedura, konsekwencje, dokumentacja

PŁACE:

Zasady rozliczania wynagrodzeń oraz świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa po zmianach w Kodeksie Pracy

1. Nowe dni wolne od pracy, zasady wnioskowania, dokumentowania i rozliczania – z powodu siły wyższej, urlop opiekuńczy
2. Zmiany w zakresie urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu wychowawczego
3. Praca zdalna po zmianach – zasady wprowadzania, dokumentowania, kontroli oraz rozliczania
4. Praca zdalna okazjonalna


tel. 508161885

szkolenia@edugika.pl


Skontaktuj się z nami


* Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takim przypadku następuje zwrot wpłaconej kwoty dla Strony Zgłaszającej lub organizacja szkolenia/kursu w nowym wyznaczonym terminie.

* Zastrzegamy, iż program kursu na potrzeby grupy może być realizowany w innej kolejności tematycznej, a obszary poruszanych zagadnień będą dostosowane do ilości godzin i poziomu kursantów.