Forma kursu

Pracownicy biurowi, pracownicy działu finansowego, pracownicy działów analitycznych, przedsiębiorców oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką

Trener Hanna Pikus

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia szkoleń. Koordynator Regionalny programu ECDL w Polsce.

Co od nas otrzymasz?

Na czas szkolenia
zapewniamy laptop z odpowiednim
oprogramowaniem, materiały szkoleniowe,
zaświadczenie MEN oraz bufet kawowy.

Nasze kursy prowadzimy w małych grupach.


18h dyd.

do ustalenia

750 zł/os.

Olsztyn, ul. 1 Maja 13 piętro 5


PROGRAM SZKOLENIA

1. Tabele przestawne

  • Struktury danych, poprawność danych, dublowanie danych, inspekcja danych, menedżer nazw, formatowanie warunkowe, techniki sortowania i filtrowania danych, drukowanie arkuszy danych.
  • Mechanizm Tabel przestawnych, tworzenie pulpitów menedżerskich oraz wykresów przestawnych

2. MS Power Query

  • pobieranie danych z linku lub źródeł zewnętrznych, przekształcanie danych i tworzenie połączeń do arkusza.
  • MS Power Map – wizualizacja danych GIS.

3. MS Power BI Desktop

  • Wizualizacja danych w postaci interaktywnych macierzy, wykresów, map kartograficznych, kart i mierników.
  • Tworzenie nowych miar kluczowych wskaźników KPI.
  • Interaktywne filtrowanie i pokazywanie informacji na wykresach za pomocą narzędzi fragment torów i etykiet narzędzi.
  • Tworzenie i publikacja interaktywnych raportów wizualizacji danych.

tel. 508 161 885

szkolenia@edugika.pl


Skontaktuj się z nami


* Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takim przypadku następuje zwrot wpłaconej kwoty dla Strony Zgłaszającej lub organizacja szkolenia/kursu w nowym wyznaczonym terminie.

* Zastrzegamy, iż program kursu na potrzeby grupy może być realizowany w innej kolejności tematycznej, a obszary poruszanych zagadnień będą dostosowane do ilości godzin i poziomu kursantów.