Kurs MS Excel poziom  podstawowy

Forma kursu

Szkolenie prowadzone jest poprzez wykonywanie ćwiczeń praktycznych (zadań dostosowanych do potrzeb grupy szkoleniowej, dostosowanych do specyfiki branżowej), przy rozwiązywaniu których realizowane są zagadnienia z n/w programu
nauczania

Trener Krzysztof Dąbrowski

Doświadczenie trenera: głównymi kierunkami pracy trenerskiej naszego prowadzącego szkolenia z zakresu kreślenia CAD 2D i 3D – zastosowanie metod CAD w praktyce
projektowej i kosztorysowej oraz praktycznego
wykorzystania pakietu OFFICE z programowaniem VBA w działaniach biznesowych i pracy biurowej.

Co od nas otrzymasz?

Na czas szkolenia
zapewniamy laptop z odpowiednim
oprogramowaniem, materiały szkoleniowe,
zaświadczenie MEN oraz bufet kawowy.

Nasze kursy prowadzimy w małych grupach.


18h dyd.

12, 15, 20 i 21 luty 2024

zajęcia od godziny 16:15 do 19:30/19:45

649 zł/os.

Olsztyn, ul.
1 Maja 13 piętro 5


PROGRAM SZKOLENIA

1. Interfejs programu Excel. Wprowadzanie treści:

• wprowadzanie danych. Edycja komórek.
• wyszukiwanie i wybieranie komórek i grup komórek.
• wstawianie i praca z prostymi obiektami (grafika, ramka).
• interfejs Excela: Wstążka, pasek szybkiego dostępu

2. Podstawowe operacje na komórkach i formatowanie

• kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów komórek.
• tworzenie, kopiowanie, usuwanie i przemieszczanie kolumn i wierszy.
• formatowanie graficzne.
• typy danych i formatowanie według typu danych.
• tworzenie i formatowanie tabel.
• komentarze: wstawianie, wygląd, edycja.

3. Praca z arkuszami

• tworzenie, usuwanie i modyfikowanie arkuszy

4. Formuły

• wstawianie i modyfikowanie formuł; automatyczny i ręczny wybór komórek.
• podstawowe i najczęściej używane funkcje matematyczne.
• adresowanie względne i bezwzględne.
• funkcje logiczne.

5. Formatowanie warunkowe (skala kolorów).

6. Nazywanie komórek i zakresów.

7.  Sortowanie danych i filtry

• wykorzystanie autofiltrów.

8. Sumy częściowe – sumowanie danych po kategoriach.

9.  Podstawowa walidacja danych (wybór z list rozwijanych).

10. Śledzenie zależności.

11. Praca z wykresami

• podstawowe typy wykresów i określanie źródeł danych.
• formatowanie wykresów.

12. Drukowanie i jego opcje

• Przygotowywanie arkusza do druku.

13. Zarządzanie skoroszytami

• tworzenie, zapisywanie i organizacja skoroszytów.
• odnośniki między skoroszytami.
•  formaty plików, import i eksport pomiędzy formatami

Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie na druku MEN (Ministerstwa Edukacji Narodowej).


tel. 508 161 885
szkolenia@edugika.pl


Skontaktuj się z nami


Zapisy na kurs odbywają się przez formularz zgłoszeniowy.

* Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takim przypadku następuje zwrot wpłaconej kwoty dla Strony Zgłaszającej lub organizacja szkolenia/kursu w nowym wyznaczonym terminie.

* Zastrzegamy, iż program kursu na potrzeby grupy może być realizowany w innej kolejności tematycznej,a obszary poruszanych zagadnień będą dostosowane do ilości godzin i poziomu kursantów.