Szkolenie MS Excel poziom zaawansowany

Forma kursu

Szkolenie prowadzone jest poprzez wykonywanie ćwiczeń praktycznych (zadań dostosowanych do potrzeb grupy szkoleniowej, dostosowanych do specyfiki branżowej), przy rozwiązywaniu których realizowane są zagadnienia z n/w programu
nauczania

Trener Krzysztof Dąbrowski

Doświadczenie trenera: głównymi kierunkami pracy trenerskiej naszego prowadzącego szkolenia z zakresu kreślenia CAD 2D i 3D – zastosowanie metod CAD w praktyce
projektowej i kosztorysowej oraz praktycznego
wykorzystania pakietu OFFICE z programowaniem VBA w działaniach biznesowych i pracy biurowej.

Co od nas otrzymasz?

Na czas szkolenia
zapewniamy laptop z odpowiednim
oprogramowaniem, materiały szkoleniowe,
zaświadczenie MEN oraz bufet kawowy.

Nasze kursy prowadzimy w małych grupach.


18h dyd.

25, 26, 27, 28.08.2023

710 zł/os.

Olsztyn, ul. 1 Maja 13 piętro 5


Podana wyżej cena dotyczy kursu grupowego.

Kurs realizujemy również w formie zajęć indywidualnych. 

Termin, liczbę godzin oraz program uzgadniamy z kursantem.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Poprawność danych

 • Dynamiczne listy wartości
 • Duplikaty danych

2. Wykonywanie obliczeń za pomocą formuł i funkcji oraz zagnieżdżanie funkcji

 • Wyszukiwanie i adresu: index, podaj. Pozycję, wyszukaj – wszystkie typy
 • Funkcje informacyjne – typ, czy tekst
 • Formuły tablicowe
 • Śledzenie błędów w Excelu

3. Tworzenie wykresów

 • Tworzenie nowych typów wykresów
 • Wyświetlanie animacji na wykresach

4. Filtry zaawansowane

 • Filtry zależne od formuł i funkcji

5. Wykorzystywanie makr do automatyzacji zadań w arkuszach

 • Edytory vba – widok makr
 • Rodzaje makr
 • Modyfikacja makr za pomocą edytora vba
 • Tworzenie prostych makr za pomocą edytora vba

6. Konspekty

 • Grupowanie danych
 • Autokonspekt

7. Sumy częściowe

 • Tworzenie sum częściowych
 • Zastosowanie sum częściowych

8. Konsolidacja danych

 • Konsolidacja arkuszy
 • Konsolidacja skoroszytów

9. Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych

 • Filtrowanie danych tabeli za pomocą fragmentatorów
 • Konsolidacja tabel
 • Tworzenie relacji między tabelami
 • Wykorzystanie osi czasu
 • Funkcje Wyszczególnij, Uogólnij, Przechodzenie krzyżowe

10. Zarządzanie zeszytami

 • Zabezpieczenia skoroszytów
 • Ukrywanie danych

Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie na druku MEN (Ministerstwa Edukacji Narodowej).


tel. 508 161 885
szkolenia@edugika.plSkontaktuj się z nami


Zapisy na kurs odbywają się przez formularz zgłoszeniowy.

* Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takim przypadku następuje zwrot wpłaconej kwoty dla Strony Zgłaszającej lub organizacja szkolenia/kursu w nowym wyznaczonym terminie.

* Zastrzegamy, iż program kursu na potrzeby grupy może być realizowany w innej kolejności tematycznej,a obszary poruszanych zagadnień będą dostosowane do ilości godzin i poziomu kursantów.