KURS AUTOCAD – POZIOM PODSTAWOWY

Forma kursu

Szkolenie prowadzone jest poprzez wykonywanie ćwiczeń praktycznych (zadań dostosowanych do potrzeb grupy szkoleniowej, dostosowanych do specyfiki branżowej), przy rozwiązywaniu których realizowane są zagadnienia z n/w programu
nauczania

Trener Krzysztof Dąbrowski

Doświadczenie trenera: głównymi kierunkami pracy trenerskiej naszego prowadzącego szkolenia z zakresu kreślenia CAD 2D i 3D – zastosowanie metod CAD w praktyce
projektowej i kosztorysowej oraz praktycznego
wykorzystania pakietu OFFICE z programowaniem VBA w działaniach biznesowych i pracy biurowej.

Doświadczenie trenerskie obejmuje łącznie ponad 7000 godzin dydaktycznych, z czego ponad 2000h w przestrzeni programu AutoCAD.

Co od nas otrzymasz?

Na czas szkolenia
zapewniamy laptop z odpowiednim
oprogramowaniem, materiały szkoleniowe,
zaświadczenie MEN oraz bufet kawowy.

Nasze kursy prowadzimy w małych grupach.


24 godz. dyd.

Kurs grupowy 6, 7, 13 i 14 luty 2024. – zajęcia w godz. popołudniowych


1099 zł/os.

Olsztyn, ul. 1 Maja 13 piętro 5

Zapraszamy również do realizacji kursu w formie indywidulnej, dostosowanej do potrzeb uczestnika.


Na zakończenie kursu uczestnik otrzyma zaświadczenie na druku MEN potwierdzające zdobytą wiedzę
(wymagane min. 80% obecności na zajęciach).


Program szkolenia

1. Wprowadzenie do interfejsu programu AutoCad, formaty plików, sposoby uruchamiania programu, metody przeglądania rysunków, wyświetlanie istniejących rysunków i dokonywanie w nich zmian oraz ich zapisywanie.

2. Ustawienia, obszar i granice rysunku, stosowanie punktów charakterystycznych, kreślenie w trybie ortogonalnym, sposoby i metody zaznaczania obiektów rysunkowych.

3. Rodzaje układów współrzędnych obsługiwanych przez program AutoCad, układy globalne i lokalne.

4. Podstawowe narzędzia rysunkowe– kreślenie linii, polilinii, multilinii, kreślenie okręgów, elips, wieloboków foremnych, użycie narzędzi zmiany, wkreślanie punktów, podział rysunku na warstwy, formatowanie warstw, kopiowanie obiektów z warstwy na warstwę, usuwanie zbędnych warstw.

5. Złożone techniki konstrukcyjne – kreślenie rysunków w technice 2D, kreślenie rysunków w technice 3D, metody przekształcania rysunku 2D w rysunek 3D.

6. Wprowadzenie do wymiarowania – techniki wymiarowania obiektów 2D i 3D. Generowanie wydruku rysunku.

7. Ćwiczenia syntetyczne z tworzenia elementów dokumentacji według wytycznych zamawiającego, ćwiczenia kierunkowe branżowe itp. według bieżących potrzeb kursantów


508 161 885
szkolenia@edugika.plSkontaktuj się z nami


Zapisy na kurs odbywają się przez formularz zgłoszeniowy.

* Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takim przypadku następuje zwrot wpłaconej kwoty dla Strony Zgłaszającej lub organizacja szkolenia/kursu w nowym wyznaczonym terminie.
* Zastrzegamy, iż program kursu na potrzeby grupy może być realizowany w innej kolejności tematycznej,a obszary poruszanych zagadnień będą dostosowane do ilości godzin i poziomu kursantów.