Warsztaty psychologiczne na temat asertywności są poświęcone rozwijaniu umiejętności wyrażania swoich myśli, uczuć i potrzeb w sposób pewny siebie i szanujący innych. Asertywność jest ważną cechą komunikacyjną, która pozwala na wyrażanie siebie w sposób klarowny, bezpośredni, ale jednocześnie szanujący zarówno siebie, jak i innych ludzi. Uczestnictwo w tego typu warsztatach może pomóc w rozwinięciu zdrowego poczucia własnej wartości, zwiększeniu pewności siebie oraz efektywnym rozwiązywaniu konfliktów.

Co nas wyróżnia?

Warsztaty prowadzone są przez psychologa, który posiada doświadczenie w pracy nad umiejętnościami interpersonalnymi

Poprzez ćwiczenia praktyczne, refleksje i dyskusje, uczestnicy będą mieli okazję zwiększyć swoją asertywność, co pozwoli im na budowanie zdrowszych i bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi.


Informacje

8h dyd.

19.02.2024

590 zł stacjonarnie
520 zł online

Olsztyn, ul. 1 Maja 13


PROGRAM SZKOLENIA

1. Czym jest asertywność: Wyjaśnienie pojęcia asertywności, zrozumienie różnicy między asertywnością, agresją i biernością.

2. Wyrażanie uczuć: Nauka wyrażania uczuć w sposób jasny i konkretny, unikając unikania konfrontacji czy manipulacji.

3. Wyrażanie potrzeb i pragnień: Rozwijanie umiejętności wyrażania swoich potrzeb i pragnień bez poczucia winy czy obaw przed odrzuceniem.

4. Utrzymywanie granic osobistych: Nauka określania i utrzymywania zdrowych granic w relacjach z innymi, aby chronić swoje prawa i przestrzeń.

5. Techniki asertywnej komunikacji: Ćwiczenia praktyczne dotyczące asertywnych odpowiedzi na różne sytuacje, które pozwolą uczestnikom na zwiększenie umiejętności asertywnego reagowania.

6. Praca nad pewnością siebie: Wspieranie uczestników w budowaniu pozytywnego obrazu siebie i wzmacnianiu poczucia własnej wartości.

7. Asertywność w konfliktach: Nauka radzenia sobie z konfliktami przy zachowaniu asertywności i szacunku wobec drugiej osoby.

8. Asertywność w pracy i życiu codziennym: Omówienie korzyści wynikających z asertywności w różnych sferach życia, w tym w pracy, relacjach społecznych i rodziny.

9. Praktyka asertywności: Symulacje sytuacji, w których uczestnicy będą mieli okazję praktykować asertywne zachowania i reakcje.

10. Zmierzenie się z trudnościami: Identyfikowanie potencjalnych przeszkód w rozwijaniu asertywności i strategii ich pokonywania.

tel. 508 161 885

szkolenia@edugika.pl


Skontaktuj się z nami