Szkolenie MS Excel poziom 1 - podstawowy

Szkolenie prowadzone jest poprzez wykonywanie ćwiczeń praktycznych (zadań dostosowanych do potrzeb grupy szkoleniowej, dostosowanych do specyfiki branżowej), przy rozwiązywaniu których realizowane są zagadnienia z n/w programu nauczania

Kurs prowadzi Krzysztof Dąbrowski.

Głównymi kierunkami pracy trenerskiej naszego prowadzącego szkolenia z zakresu kreślenia CAD 2D i 3D – zastosowanie metod CAD w praktyce projektowej i kosztorysowej oraz praktycznego wykorzystania pakietu OFFICE z programowaniem VBA w działaniach biznesowych i pracy biurowej.

 

  • Roczny kurs kwalifikacyjny w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli – świadectwo kwalifikacji do nauczania we wszystkich typach szkół;
  • Studia podyplomowe z zakresu informatyki;
  • Tytuł magistra gospodarki przestrzennej;
  • Tytuł inżyniera konstrukcji budowlanych;

Co od nas otrzymasz? Na czas szkolenia zapewniamy laptop z odpowiednim oprogramowaniem, materiały szkoleniowe, zaświadczenie MEN oraz bufet kawowy.

Nasze kursy prowadzimy w małych grupach.

18h szkoleniowych

07.02 – 09.02.2020

 

 359 zł

Olsztyn

l. Warmińska 14/5  

lub 1 maja 13, pok. 713

Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie na druku MEN (Ministerstwa Edukacji Narodowej).

PROGRAM SZKOLENIA

1. Interfejs programu Excel. Wprowadzanie treści:

 Wprowadzanie danych. Edycja komórek.
 Wyszukiwanie i wybieranie komórek i grup komórek.
 Wstawianie i praca z prostymi obiektami (grafika, ramka).
 Interfejs Excela: Wstążka, pasek szybkiego dostępu

2. Podstawowe operacje na komórkach i formatowanie

 Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów komórek.
 Tworzenie, kopiowanie, usuwanie i przemieszczanie kolumn i wierszy.
 Formatowanie graficzne.
 Typy danych i formatowanie według typu danych.
 Tworzenie i formatowanie tabel.
 Komentarze: wstawianie, wygląd, edycja.

3. Praca z arkuszami

 Tworzenie, usuwanie i modyfikowanie arkuszy

4. Formuły

 wstawianie i modyfikowanie formuł; automatyczny i ręczny wybór komórek.
 podstawowe i najczęściej używane funkcje matematyczne.
 adresowanie względne i bezwzględne.
 funkcje logiczne.

5. Formatowanie warunkowe (skala kolorów).

6. Nazywanie komórek i zakresów.

7.  Sortowanie danych i filtry

 wykorzystanie autofiltrów.

8. Sumy częściowe  sumowanie danych po kategoriach.

9.  Podstawowa walidacja danych (wybór z list rozwijanych).

10. Śledzenie zależności.

11. Praca z wykresami

 podstawowe typy wykresów i określanie źródeł danych.
 formatowanie wykresów.

12. Drukowanie i jego opcje

 Przygotowywanie arkusza do druku.

13. Zarządzanie skoroszytami

 tworzenie, zapisywanie i organizacja skoroszytów.
 odnośniki między skoroszytami.

 formaty plików, import i eksport pomiędzy formatami

HARMONOGRAM

 

07.02.2020 godz. 16.00 – 20.00
08.02.2020 godz. 09.00 – 14.00
09.02.2020 godz. 09.00 – 14.00

Zapisy na kurs odbywają się przez formularz zgłoszeniowy.

Zapraszamy do kontaktu

510 487 331

szkolenia@edugika.pl

Zapisz się do newslettera

* Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takim przypadku następuje zwrot wpłaconej kwoty dla Strony Zgłaszającej lub organizacja szkolenia/kursu w nowym wyznaczonym terminie.

* Zastrzegamy, iż program kursu na potrzeby grupy może być realizowany w innej kolejności tematycznej,a obszary poruszanych zagadnień będą dostosowane do ilości godzin i poziomu kursantów.

Close Menu