Szkolenie MS Excel poziom średnio zaawansowany

Szkolenie prowadzone jest poprzez wykonywanie ćwiczeń praktycznych (zadań dostosowanych do potrzeb grupy szkoleniowej, dostosowanych do specyfiki branżowej), przy rozwiązywaniu których realizowane są zagadnienia z n/w programu nauczania.Kurs prowadzi Krzysztof Dąbrowski.

Doświadczenie

Głównymi kierunkami pracy trenerskiej naszego prowadzącego szkolenia z zakresu kreślenia CAD 2D i 3D – zastosowanie metod CAD w praktyce projektowej i kosztorysowej oraz praktycznego wykorzystania pakietu OFFICE z programowaniem VBA w działaniach biznesowych i pracy biurowej.

Wykształcenie

 • Roczny kurs kwalifikacyjny w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli – świadectwo kwalifikacji do nauczania we wszystkich typach szkół;
 • Studia podyplomowe z zakresu informatyki;
 • Tytuł magistra gospodarki przestrzennej;
 • Tytuł inżyniera konstrukcji budowlanych;
Co od nas otrzymasz? Na czas szkolenia zapewniamy laptop z odpowiednim oprogramowaniem, materiały szkoleniowe, zaświadczenie MEN oraz bufet kawowy.

Nasze kursy prowadzimy w małych grupach

18h szkoleniowych

24.04 – 26.04.2020

399 zł

Olsztyn

ul. Warmińska 14/5

lub 1 maja 13, pok. 713

Podana wyżej cena dotyczy kursu grupowego.

Kurs realizujemy również w formie zajęć indywidualnych. 

Termin, liczbę godzin oraz program uzgadniamy z kursantem.

Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie na druku MEN (Ministerstwa Edukacji Narodowej).

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zaawansowana edycja danych

 • Wklejanie specjalne
 • Dynamiczne i statyczne obrazy danych
 • Transpozycja
 • Ukrywanie danych

2. Menadżer nazw

 • Zastosowanie obszarów
 • Operacje na obszarach

3.Zaawansowane formatowanie danych

 • Formaty użytkownika
 • Style – zastosowanie

4.Formatowanie warunkowe

 • Formatowanie zależne od wartości
 • Formatowanie zależne od formuł i funkcji

5.Poprawność danych

 • Walidacja liczbowa, tekstowa, niestandardowa
 • Listy wartości

6.Wykonywanie obliczeń za pomocą formuł i funkcji oraz zagnieżdżanie funkcji

 • Przykłady logiczne jeżeli, oraz, lub, nie
 • Data i czas: dni.robocze, dziś, teraz, część.roku
 • Matematyczne: zaokr. Suma.warunków, suma.jeżeli itp.
 • Tekstowe: załącz.teksty, tekst, kwota, dł, porównaj
 • Statystyczne: licz.jeżeli, średnia.jeżeli, średnia_warunków, min.k; min.max, częstość, licz warunki, ile niepustych

7.Tworzenie wykresów

 • Tworzenie zaawansowanych wykresów
 • Szybkie dostosowanie wykresów

8.Praca z bazami danych

 • Reguły tworzenia bazy danych
 • Tworzenie bazy danych w arkuszu

9.Filtry zaawansowane

 • Metody filtrowania danych
 • Filtry zaawansowane

10.Wykorzystywanie makr do automatyzacji zadań w arkuszach

 • Rejestrowanie makr
 • Przypisywanie makr do obiektów, ikon narzędziowych lub przycisków

11. Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych

 • Pojęcie tabeli przestawnej
 • Tworzenie tabel przestawnych
 • Modyfikacje tabel przestawnych
 • Obliczenia na tabeli przestawnej
 • Grupowanie danych w tabeli
 • Przykłady użycia tabel przestawnych
 • Wykresy przestawne
 • Raporty tabeli przestawnej

12.Tworzenie autonomicznych wykresów przestawnych

 • Importowanie danych z innych aplikacji
 • Eksportowanie danych do innych aplikacji

13.Recenzje

 • Śledzenie zmian

14.Zarządzanie zeszytami

 • Zabezpieczenia plików
 • Zabezpieczenia makr

HARMONOGRAM

21.02.2020 godz. 16.00 – 20.00
22.02.2020 godz. 09.00 – 14.00
23.02.2020 godz. 09.00 – 14.00

Zapisy na kurs odbywają się przez formularz zgłoszeniowy.

Pobierz formularz

Zapraszamy do kontaktu

510 487 331

szkolenia@edugika.pl

* Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takim przypadku następuje zwrot wpłaconej kwoty dla Strony Zgłaszającej lub organizacja szkolenia/kursu w nowym wyznaczonym terminie.

* Zastrzegamy, iż program kursu na potrzeby grupy może być realizowany w innej kolejności tematycznej,a obszary poruszanych zagadnień będą dostosowane do ilości godzin i poziomu kursantów.