Administrator_strony/ 2 lutego, 2018/ Kurs grafiki komputerowej COREL

Kurs grafiki komputerowej CorelDraw

Kurs obejmuje wiedzę teoretyczną i praktyczną!

Dla kogo?

Nasz kurs skierowany jest dla osób chcących nauczyć się praktycznej i sprawnej obsługi programu Coreldraw. Dla osób, które chcą tworzyć niestandardowe elementy graficzne w celu wykorzystania ich w swojej pracy (nie tylko jako grafik komputerowy).

Gdzie?

ul. Warmińska 14/5 , Olsztyn

1 maja 13, pok. 713

Czas trwania: 21 godzin dydaktycznych

Koszt kursu: 469 zł

W cenie kursu ujęliśmy:

Wszystkie koszty niezbędne do realizacji kursu: materiały szkoleniowe, laptop z odpowiednim oprogramowaniem, bufet kawowy

Program kursu obejmuje:

1. Podstawowe wiadomości – ekran powitalny, Menu, standardowy pasek narzędzi, pasek właściwości i okna dialogowe. Ustawianie parametrów pracy (rozmiar papieru, orientacja strony). Podstawowe kształty i obiekty rysunkowe. Zmiana i transformacja obiektów. Kontur i wypełnienie z palety ekranowej.

2. Rysowanie i edycja obiektów.

3. Kontur i wypełnienie.

4. Rysowanie linii o różnych kształtach i rozmiarach (krzywe Bezier’a, środki artystyczne).

5. Przekształcanie obiektów na krzywe.

6. Rozmieszczenie (wyrównywanie i rozkład).

7. Operacje na węzłach. Łącznik, krzywa z trzech punktów.

8. Kształtowanie obiektów (część wspólna, przytnij, spawaj, uprość, kadrowanie).

9. Organizacja pracy na warstwach (tworzenie i usuwanie warstw, aktywna warstwa, kolejność, nazwa i właściwości warstw).

10. Tekst (rodzaje tekstu, edycja i formatowanie tekstu).

11. Efekty (metamorfoza, cień, obrys, głębia, obwiednia, przezroczystość).

12. Mapy bitowe (importowanie map bitowych, zmiana rozmiaru, kadrowanie, dopasowanie koloru).

13. Publikowanie dokumentów w formacie PDF i z przeznaczeniem dla Internetu.

14. Ustawienia strony i drukowanie.

15. Tworzenie projektu wizytówki i ulotki reklamowej.

 

Aby wziąć udział w kursie należy skontaktować się mailowo lub telefonicznie z firmą szkoleniową Edugika oddział w Olsztynie.

tel. 510 487 331

szkolenia@edugika.pl

 

Podziel się