Szkolenie MS Excel poziom średnio zaawansowany

Forma kursu

Szkolenie prowadzone jest poprzez wykonywanie ćwiczeń praktycznych (zadań dostosowanych do potrzeb grupy szkoleniowej, dostosowanych do specyfiki branżowej), przy rozwiązywaniu których realizowane są zagadnienia z n/w programu
nauczania

Trener Krzysztof Dąbrowski

Doświadczenie trenera: głównymi kierunkami pracy trenerskiej naszego prowadzącego szkolenia z zakresu kreślenia CAD 2D i 3D – zastosowanie metod CAD w praktyce
projektowej i kosztorysowej oraz praktycznego
wykorzystania pakietu OFFICE z programowaniem VBA w działaniach biznesowych i pracy biurowej.

Co od nas otrzymasz?

Na czas szkolenia
zapewniamy laptop z odpowiednim
oprogramowaniem, materiały szkoleniowe,
zaświadczenie MEN oraz bufet kawowy.

Nasze kursy prowadzimy w małych grupach.


18h dyd.

24, 25, 28 i 29 marca 2022 r.

499 zł/os.

Olsztyn, ul. 1 Maja 13


Podana wyżej cena dotyczy kursu grupowego.

Kurs realizujemy również w formie zajęć indywidualnych. 

Termin, liczbę godzin oraz program uzgadniamy z kursantem.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zaawansowana edycja danych

 • Wklejanie specjalne
 • Dynamiczne i statyczne obrazy danych
 • Transpozycja
 • Ukrywanie danych

2. Menadżer nazw

 • Zastosowanie obszarów
 • Operacje na obszarach

3.Zaawansowane formatowanie danych

 • Formaty użytkownika
 • Style – zastosowanie

4.Formatowanie warunkowe

 • Formatowanie zależne od wartości
 • Formatowanie zależne od formuł i funkcji

5.Poprawność danych

 • Walidacja liczbowa, tekstowa, niestandardowa
 • Listy wartości

6.Wykonywanie obliczeń za pomocą formuł i funkcji oraz zagnieżdżanie funkcji

 • Przykłady logiczne jeżeli, oraz, lub, nie
 • Data i czas: dni.robocze, dziś, teraz, część.roku
 • Matematyczne: zaokr. Suma.warunków, suma.jeżeli itp.
 • Tekstowe: załącz.teksty, tekst, kwota, dł, porównaj
 • Statystyczne: licz.jeżeli, średnia.jeżeli, średnia_warunków, min.k; min.max, częstość, licz warunki, ile niepustych

7.Tworzenie wykresów

 • Tworzenie zaawansowanych wykresów
 • Szybkie dostosowanie wykresów

8.Praca z bazami danych

 • Reguły tworzenia bazy danych
 • Tworzenie bazy danych w arkuszu

9.Filtry zaawansowane

 • Metody filtrowania danych
 • Filtry zaawansowane

10.Wykorzystywanie makr do automatyzacji zadań w arkuszach

 • Rejestrowanie makr
 • Przypisywanie makr do obiektów, ikon narzędziowych lub przycisków

11. Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych

 • Pojęcie tabeli przestawnej
 • Tworzenie tabel przestawnych
 • Modyfikacje tabel przestawnych
 • Obliczenia na tabeli przestawnej
 • Grupowanie danych w tabeli
 • Przykłady użycia tabel przestawnych
 • Wykresy przestawne
 • Raporty tabeli przestawnej

12.Tworzenie autonomicznych wykresów przestawnych

 • Importowanie danych z innych aplikacji
 • Eksportowanie danych do innych aplikacji

13.Recenzje

 • Śledzenie zmian

14.Zarządzanie zeszytami

 • Zabezpieczenia plików
 • Zabezpieczenia makr

Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie na druku MEN (Ministerstwa Edukacji Narodowej).


tel. 508 161 885
szkolenia@edugika.plSkontaktuj się z nami


Zapisy na kurs odbywają się przez formularz zgłoszeniowy.

*Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takim przypadku następuje zwrot wpłaconej kwoty dla Strony Zgłaszającej lub organizacja szkolenia/kursu w nowym wyznaczonym terminie.

* Zastrzegamy, iż program kursu na potrzeby grupy może być realizowany w innej kolejności tematycznej,a obszary poruszanych zagadnień będą dostosowane do ilości godzin i poziomu kursantów.