Zamówienia publiczne w serwisie i zakupach sprzętu medycznego

Szkolenie zostało przygotowane dla pracowników serwisów oraz osób zatrudnionych na stanowiskach technicznych w placówkach medycznych zajmujących się serwisem, obsługą techniczną oraz eksploatacją sprzętu medycznego, zamówieniami publicznymi oraz przedstawicieli wykonawców z branży medycznej. W ramach szkolenia na konkretnych przykładach zostaną poruszone zagadnienia związane ze specyfiką zamówień na usługi serwisowe w placówkach ochrony zdrowia. W ramach prowadzonych szkoleń ich uczestnikom przekazujemy wzory dokumentów ktore będą pomocne w ich codziennej pracy takich jak: regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro, regulamin prac komisji przetargowej, wezwania do wyjaśnień skierowane do wykonawców i przykładowe odpowiedzi, pełnomocnictwa, zobowiązania do udostępnienia potencjału czy też umowy konsorcjum.

Szkolenie prowadzi radca prawny Michał Szczodry

 Michał Szczodry – radca prawny, ekspert z dziedziny zamówień publicznych i ochrony danych osobowych oraz autor publikacji. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji zamawiających i wykonawców przed KIO. Ukończył aplikacje radcowską. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.

 Zapewniamy, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, bufet kawowy oraz jednodaniowy posiłek.

 

7h szkoleniowych

10.07.2019

godz. 10:00-15:30

439 zł

Olsztyn

ul. Warmińska 14/5

Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

PROGRAM SZKOLENIA

Cz. I.

Specyfika zamówień na serwis aparatury medycznej.
1. Kiedy mamy do czynienia z zamówieniem publicznym do 30 000 euro?
2. Jak poprawnie ustalać szacunkową wartość zamówienia?
3. Jak unikać zarzutu podziału zamówienia lub zaniżania wartości zamówienia.
4. Jak udzielać zamówień publicznych do 30 000 euro?
5. Co powinno a co może się znaleźć w regulaminie zamówień publicznych do 30 000 euro?
6. Przykładowe sposoby udzielania zamówień do 30 000 euro
7. Ofertowy sposób udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro
8. Negocjacyjny sposób udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro
9. Przetargi wg Kc w zamówieniach publicznych do 30 000 euro
10. Dokumentowanie udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro
11. Jak rejestrować zamówienia publiczne do 30 tys. euro na potrzeby sprawozdawczości?

Cz. II

Konstrukcja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
1. Wymagania stawiane wykonawcom usług serwisowych sprzętu medycznego.
2. Czy można wymagać przedłożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie autoryzacji konkretnego producenta ?
– analiza aktualnego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej
3. Jak w prawidłowy sposób opisać przedmiot zamówienia na serwis aparatury medycznej?
– analiza aktualnego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej
4. zmiany w zakresie warunków udziału w postępowaniu

przerwa obiadowa
13.30-14.00

Cz. III 

Wybrane zagadnienia:
1. Podwykonawstwo
2.Udział podmiotu trzeciego
3. Równoważność
4. Próbki
5. Konsorcjum
6. Terminy w zamówieniach publicznych
7. Tajemnica przedsiębiorstwa

Cz. IV 

Dyskusja, nowy projekt ustawy.

Zapisy na kurs odbywają się przez formularz zgłoszeniowy.

Zapraszamy do kontaktu

510 487 331

szkolenia@edugika.pl

Formularz kontaktowy

* Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takim przypadku następuje zwrot wpłaconej kwoty dla Strony Zgłaszającej lub organizacja szkolenia/kursu w nowym wyznaczonym terminie.

* Zastrzegamy, iż program kursu na potrzeby grupy może być realizowany w innej kolejności tematycznej,a obszary poruszanych zagadnień będą dostosowane do ilości godzin i poziomu kursantów.

Close Menu