Data realizacji:

od 19.11.2018

Ilość godzin:

30

Miejsce:

Olsztyn, ul. Warmińska 14/5

Cena:

619,00 zł

Adresaci
Wszystkie osoby zainteresowane tematem szkolenia, posiadające podstawowe umiejętności obsługi komputera, w szczególności pracownicy działów kadrowo-płacowych, zajmujących się tworzeniem formalnej korespondencji kadrowo  płacowej oraz korespondencji seryjnej, rozliczaniem czasu pracy, prowadzeniem kartoteki wynagrodzeń i dokonywaniem analiz i raportów  za pomocą pakietu Office.
Metody pracy

warsztat komputerowy - szkolenie prowadzone jest poprzez wykonywanie ćwiczeń praktycznych.


Czas trwania: 30 h dydaktycznych

Termin: pierwsze zajęcia odbędą się 19.11.2018

Szkolenie obejmuje 7-8 spotkań (2 razy w tygodniu - poniedziałki i  środy w godzinach popołudniowych)

Miejsce realizacji: Olsztyn, ul. Warmińska 14/5
Cena: 
619,00 zł / brutto / 1 os. *Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Realizujemy również szkolenia indywidualne (40 zł/h) - termin oraz liczba godzin w zależności od potrzeb kursanta


Prowadzimy politykę rabatową.
W cenie kursu ujęliśmy: 
koszty przeprowadzenia szkolenia, komputer wraz z niezbędnym oprogramowaniem  na czas realizacji szkolenia, przerwy kawowe. Ponadto uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Ramowy program kursu obejmuje 
30 h dydaktycznych.

1.  Tworzenie formalnej korespondencji kadrowo  płacowej w programie WORD -3 godz.

 • Zasady tworzenia elektronicznych listów formalnych  podział na pola informacyjne.
 • Sposoby szybkiego wprowadzania treści do pól informacyjnych.
 • Metody szybkiego formatowania listu formalnego  zastosowanie narzędzi linijka, akapit, interlinia, justowanie, twarda spacja, shift + ENTER.
 • Tworzenie szablonu pisma.

2.  Tworzenie seryjnej korespondencji kadrowo  płacowej z wykorzystaniem funkcjonalności programu WORD i EXCEL-3 godz.

 • Tworzenie bazy adresowej dla korespondencji seryjnej.
 • Tworzenie seryjnej korespondencji biznesowej wykorzystującej bazę adresową w arkuszu EXCEL.

3. Przykłady rozliczania pracy akordowej w arkuszu EXCEL-3 godz.

 • Wyliczanie czasu pracy na podstawie informacji o dacie i czasie wejścia oraz dacie i czasie wyjścia.
 • Rozliczenia płacowe przy zmiennych stawkach akordowych
 • Dobór sposobu wyliczenia wartości średnich w zależności od sytuacji (stosowanie średnich ważonych, geometrycznych i harmonicznych)

4. Rozliczanie wynagrodzenia z umowy o dzieło w arkuszu EXCEL-3 godz.

 • rozwijane listy wyboru.
 • funkcje warunkowe.

5.  Przykład uproszczonej kartoteki wynagrodzeń pracownika w arkuszu EXCEL-3 godz.

 • adresy względne i bezwzględne.
 • sumowanie zmiennych zakresów.
 • wartość najmniejsza i największa.

6.  Przykład przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  posługiwanie się formułami-3 godz.

 • wprowadzanie formuł do komórek arkusza „z ręki”.
 • biblioteka wbudowanych funkcji.
 • wyszukiwanie wyniku w analizie symulacji danych.

7. Analiza kosztów zatrudnienia,  absencji pracowników  6 godz.

 • operacje na danych (sortowanie, filtrowanie, wyszukiwanie).
 • importowanie z plików TXT, CSV.
 • przygotowanie danych do analizy w Excelu.

8. Analiza i prezentacja danych-6 godz.

 • zestawienie absencji chorobowej pracowników.
 • proste techniki analizy kosztów zatrudnienia.
 • Zastosowanie tabel przestawnych do działań analitycznych tworzenia raportów
 • przygotowanie obiektu Excela do umieszczenia w prezentacji POWER POINT.

Zajęcia prowadzi: Krzysztof Dąbrowski
Ukończenie kursu:  Kurs kończy się podsumowaniem wiadomości i otrzymaniem zaświadczenia na drukuMinisterstwa Edukacji Narodowej.
Aby wziąć udział w kursie należy skontaktować się mailowo lub telefonicznie z
 firmą szkoleniową Edugika oddział wOlsztynie.

Serdecznie zapraszamy!

* Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takim przypadku następuje zwrot wpłaconej kwoty dla Strony Zgłaszającej lub organizacja szkolenia/kursu w nowym wyznaczonym terminie.
* Zastrzegamy, iż program kursu na potrzeby grupy może być realizowany w innej kolejności tematycznej,a obszary poruszanych zagadnień będą dostosowane do ilości godzin i poziomu kursantów.

Close Menu