Administrator_strony/ 2 lutego, 2018/ Office

Adresaci
Wszystkie osoby zainteresowane tematem szkolenia, posiadające podstawowe umiejętności obsługi komputera, w szczególności pracownicy działów kadrowo-płacowych, zajmujących się tworzeniem formalnej korespondencji kadrowo  płacowej oraz korespondencji seryjnej, rozliczaniem czasu pracy, prowadzeniem kartoteki wynagrodzeń i dokonywaniem analiz i raportów  za pomocą arkusza EXCEL, prezentowanych w POWER POINT.

Metody pracy

warsztat komputerowy – szkolenie prowadzone jest poprzez wykonywanie ćwiczeń praktycznych.

Czas trwania: 30 h dydaktycznych

Miejsce realizacji: Olsztyn,ul. Warmińska 14/5

Cena: 619,00 zł / brutto / 1 os. *Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.
Prowadzimy politykę rabatową.

Czas trwania kursu: pierwsze spotkanie odbędzie się 19.11.2018

Razem 7 – 8 spotkań, 2 razy w tygodniu (poniedziałki i środy)

W cenie kursu ujęliśmy: koszty przeprowadzenia szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika, komputer wraz z niezbędnym oprogramowaniem  na czas realizacji szkolenia, przerwy kawowe, certyfikaty. Ponadto uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ramowy program kursu obejmuje 30 h dydaktycznych.

1.  Tworzenie formalnej korespondencji kadrowo  płacowej w programie WORD -3 godz.

 • Zasady tworzenia elektronicznych listów formalnych  podział na pola informacyjne.
 • Sposoby szybkiego wprowadzania treści do pól informacyjnych.
 • Metody szybkiego formatowania listu formalnego  zastosowanie narzędzi linijka, akapit, interlinia, justowanie, twarda spacja, shift + ENTER.
 • Tworzenie szablonu pisma.

2.  Tworzenie seryjnej korespondencji kadrowo  płacowej z wykorzystaniem funkcjonalności programu WORD i EXCEL-3 godz.

 • Tworzenie bazy adresowej dla korespondencji seryjnej.
 • Tworzenie seryjnej korespondencji biznesowej wykorzystującej bazę adresową w arkuszu EXCEL.

3. Przykłady rozliczania pracy akordowej w arkuszu EXCEL-3 godz.

 • Wyliczanie czasu pracy na podstawie informacji o dacie i czasie wejścia oraz dacie i czasie wyjścia.
 • Rozliczenia płacowe przy zmiennych stawkach akordowych
 • Dobór sposobu wyliczenia wartości średnich w zależności od sytuacji (stosowanie średnich ważonych, geometrycznych i harmonicznych)

4. Rozliczanie wynagrodzenia z umowy o dzieło w arkuszu EXCEL- 3 godz.

 • rozwijane listy wyboru.
 • funkcje warunkowe.

5.  Przykład uproszczonej kartoteki wynagrodzeń pracownika w arkuszu EXCEL- 3 godz.

 • adresy względne i bezwzględne.
 • sumowanie zmiennych zakresów.
 • wartość najmniejsza i największa.

6.  Przykład przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  posługiwanie się formułami- 3 godz.

 • wprowadzanie formuł do komórek arkusza „z ręki”.
 • biblioteka wbudowanych funkcji.
 • wyszukiwanie wyniku w analizie symulacji danych.

7. Analiza kosztów zatrudnienia,  absencji pracowników  6 godz.

 • operacje na danych (sortowanie, filtrowanie, wyszukiwanie).
 • importowanie z plików TXT, CSV.
 • przygotowanie danych do analizy w Excelu.

8. Analiza i prezentacja danych- 6 godz.

 • zestawienie absencji chorobowej pracowników.
 • proste techniki analizy kosztów zatrudnienia.
 • Zastosowanie tabel przestawnych do działań analitycznych tworzenia raportów
 • przygotowanie obiektu Excela do umieszczenia w prezentacji POWER POINT.

Zajęcia prowadzi: Krzysztof Dąbrowski


Ukończenie kursu: Wymagana jest przynajmniej 80% obecność na zajęciach, w innym przypadku słuchacz nie ukończy szkolenia. Kurs kończy się podsumowaniem wiadomości i otrzymaniem zaświadczenia na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Aby wziąć udział w kursie należy skontaktować się mailowo lub telefonicznie z
 firmą szkoleniową Edugika 

szkolenia@edugika.pl

tel. 510 487 331

Serdecznie zapraszamy!

Share this Post