Data realizacji:

9,16,23,30 czerwca 2019

Ilość godzin:

24

Miejsce:

Olsztyn, ul. Warmińska 14/5

Cena:

499,00 zł

Kurs grafiki komputerowej Photoshop

 

Dla kogo?

Weekendowy kurs grafiki PHOTOSHOP - 24h dydaktyczne

👉Kurs jest skie­ro­wa­ny do osób, któ­re nie zna­ją pro­gra­mu Pho­to­shop, a pra­gną na­być kon­kret­ne umie­jęt­no­ści w dzie­dzi­nie grafiki komputerowej.
👉Oprócz za­po­zna­nia się z wie­dzą teo­re­tycz­ną i techniczną, rów­no­le­gle każ­dy kur­sant stworzy w ra­mach ćwi­czeń prak­tycz­nych baner internetowy lub/i ulotkę reklamową.

Gdzie?

ul. Warmińska 14/5 , Olsztyn

Czas trwania: 24 godziny dydaktyczne

Koszt kursu: 499 zł

W cenie kursu ujęliśmy:

Wszystkie koszty niezbędne do realizacji kursu: materiały szkoleniowe, laptop wraz z odpowiednim oprogramowaniem, bufet kawowy.

 

„Kurs grafiki Photoshop”
1. Interfejs programu Adobe Photoshop

 • grafika rastrowa i wektorowa – specyfika, podobieństwa i różnice,
 • najpopularniejsze formaty graficzne,
 • arkusz roboczy Photoshopa, personalizacja interfejsu, paski, okna, dokery, skróty,
 • otwieranie, zapisywanie i opcje dokumentu PSD,
 • linijki, siatka, prowadnice – ustawienia,
 • definiowanie wielkości i rozdzielczości obrazu,
 • definiowanie wielkości obszaru roboczego,
 • przygotowanie obrazu do druku i na stronę WWW,
 • kadrowanie.
2. Technika pracy na warstwach

 • tworzenie nowych warstw – metody kopiowania, usuwania, zmiany kolejności warstw,
 • blokowanie przezroczystości, położenia, pikseli,
 • łączenie warstw, spłaszczanie obrazka,
 • zmiana przezroczystości między warstwami,
 • wyrównywanie warstw,
 • zarządzanie warstwami za pomocą zestawów (folderów),
 • style warstwy, grupowanie i transformacje warstw.
3. Selekcje

 • podstawowe narzędzia selekcyjne i ich ustawienia,
 • operacje na selekcjach: Wtapianie, Wygładzanie, Rozszerzanie, Zawężanie, Transformacja swobodna,
 • zapisywanie zaznaczenia w kanale,
 • zaznaczanie pikseli podobnych i powiększanie automatyczne zaznaczenia,
 • zaznaczanie zakresu koloru,
 • przenoszenie selekcji i warstw między obrazami,
 • wypełnianie selekcji i obrys.
4. Podstawowe narzędzia malarskie

 • pędzel, ołówek, gumka.
5. Praca z tekstem

 • formatowanie tekstu,
 • praca z tekstem akapitowym,
 • efekty tekstowe.
6. Korekta kolorystyczna i podstawy edycji obrazu

 • rozjaśnianie, ściemnianie, nasycanie, wysycanie, smużenie,
 • pieczątka (Stamp Tool), Łatka i inne,
 • RGB, CMYK, LAB, HSB,
 • omówienie kanałów,
 • zmiana kolorów, nasycenia, jasności
 • praca z obrazem czarno-białym,
 • funkcje i narzędzia retuszerskie.
8. Ścieżki – tworzenie i edycja

 • przekształcanie ścieżek w selekcje i odwrotnie
 • narzędzia do edycji ścieżek
 • praca na węzłach
9. Stworzenie banneru internetowego lub/i ulotki reklamowej.

 

Aby wziąć udział w kursie należy skontaktować się mailowo lub telefonicznie z firmą szkoleniową Edugika oddział w Olsztynie.

tel. 510 487 331

szkolenia@edugika.pl

* Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takim przypadku następuje zwrot wpłaconej kwoty dla Strony Zgłaszającej lub organizacja szkolenia/kursu w nowym wyznaczonym terminie.
* Zastrzegamy, iż program kursu na potrzeby grupy może być realizowany w innej kolejności tematycznej,a obszary poruszanych zagadnień będą dostosowane do ilości godzin i poziomu kursantów.

Close Menu