Data realizacji:

listopad 2018

Ilość godzin:

24

Miejsce:

Olsztyn, ul. Warmińska 14/5

Cena:

409,00 zł

Kurs grafiki komputerowej Photoshop

 

Dla kogo?

Nasz kurs skierowany jest dla osób chcących nauczyć się praktycznej i sprawnej obsługi programu Photoshop. Dla osób, które chcą tworzyć niestandardowe elementy graficzne w celu wykorzystania ich w swojej pracy (nie tylko jako fotograf).

 

Gdzie?

ul. Warmińska 14/5 , Olsztyn

Czas trwania: 24 godziny dydaktyczne

Koszt kursu: 409 zł

 

W cenie kursu ujęliśmy:

Wszystkie koszty niezbędne do realizacji kursu

 

Tematyka kursu obejmuje:

  1.  Podstawy grafiki - różnice pomiędzy grafiką rastrową i wektorową.  Podstawowe modele barw. Formaty zapisu grafiki rastrowej. Kompresja. Rozdzielczość obrazu. Podstawowe modele barw. Formaty zapisu grafiki rastrowej. Kompresja. Rozdzielczość obrazu;
  2. Skanowanie - dobór rozdzielczości w zależności od potrzeb.  Kadrowanie. Dobór parametrów skanowania;
  3. Obszar pracy w programie Adobe Photoshop -  zapoznanie z interfejsem użytkownika. Paleta narzędziowa. Pasek opcji narzędzi. Korzystanie z palet i dostosowanie ich do potrzeb. Korzystanie z menu kontekstowego. Ustawienia preferencji;
  4. Praca z dokumentem - otwieranie i zapisywanie zdjęć. Tworzenie nowych obrazów. Wyświetlanie informacji na temat pliku. Dodawanie adnotacji do obrazka. Powiększanie obrazka i nawigacja po obrazie. Korzystanie z warstw;
  5. Warstwy - tworzenie obrazka z warstwami. Grupowanie warstw. Używanie palety Warstwy. Przenoszenie i wyrównywanie zawartości warstwy. Edycja warstw. Tworzenie grup odcinania. Określanie atrybutów warstwy. Używanie okna Styl warstwy, edycja stylu. Określanie opcji mieszania warstw. Tworzenie i edycja konturów.  Ukrywanie części warstwy. Używanie warstwy dopasowania lub warstwy wypełnienia. Zarządzanie obrazkami z warstwami;
  6.  Podstawowe operacje na obrazie - histogram zdjęcia. Zmiana parametrów zdjęcia (wysokość, szerokość rozdzielczość). Praca z kolorem (tryby i przestrzenie, kanały i głębia bitowa). Zmiana kontrastu i jasności. Tworzenie własnych obrazów z zastosowaniem palety narzędziowej. Zaznaczanie obszarów obrazka. Operacje na zaznaczeniach;
  7. Praca z tekstem - formatowanie znaków i akapitów. Dzielenie i justowanie. Praca z warstwami tekstowymi. Kompozycja.

Aby wziąć udział w kursie należy skontaktować się mailowo lub telefonicznie z firmą szkoleniową Edugika oddział w Olsztynie.

tel. 510 487 331

szkolenia@edugika.pl

* Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takim przypadku następuje zwrot wpłaconej kwoty dla Strony Zgłaszającej lub organizacja szkolenia/kursu w nowym wyznaczonym terminie.
* Zastrzegamy, iż program kursu na potrzeby grupy może być realizowany w innej kolejności tematycznej,a obszary poruszanych zagadnień będą dostosowane do ilości godzin i poziomu kursantów.

Close Menu