Data realizacji:

31.01 - 02.02.2020

Ilość godzin:

24

Miejsce:

Olsztyn, ul. Warmińska 14/5 lub 1 maja 13, pok. 713

Cena:

799,00 zł

KURS OBSŁUGI PROGRAMU AUTOCAD


24 GODZINY DYDAKTYCZNE SZKOLENIA

Miejsce: ul. Warmińska 14/5 (Centrum Olsztyna)

Termin: zajęcia weekendowe 31.01 - 02.02.2020

Koszt szkolenia: 799 zł/os

Zajęcia indywidualne 50 zł/h - termin oraz liczba godzin w zależności od potrzeb kursanta.

Tematyka kursu obejmuje:

1. Wprowadzenie do interfejsu programu AutoCad, formaty plików, sposoby uruchamiania programu, metody przeglądania rysunków, wyświetlanie istniejących rysunków i dokonywanie w nich zmian oraz ich zapisywanie.

2. Ustawienia, obszar i granice rysunku, stosowanie punktów charakterystycznych, kreślenie w trybie ortogonalnym, sposoby i metody zaznaczania obiektów rysunkowych.

3. Rodzaje układów współrzędnych obsługiwanych przez program AutoCad, układy globalne i lokalne.

4. Podstawowe narzędzia rysunkowe– kreślenie linii, polilinii, multilinii, kreślenie okręgów, elips, wieloboków foremnych, użycie narzędzi zmiany, wkreślanie punktów, podział rysunku na warstwy, formatowanie warstw, kopiowanie obiektów z warstwy na warstwę, usuwanie zbędnych warstw.

5. Złożone techniki konstrukcyjne – kreślenie rysunków w technice 2D, kreślenie rysunków w technice 3D, metody przekształcania rysunku 2D w rysunek 3D.

6. Wprowadzenie do wymiarowania – techniki wymiarowania obiektów 2D i 3D. Generowanie wydruku rysunku.

7. Ćwiczenia syntetyczne z tworzenia elementów dokumentacji według wytycznych zamawiającego, ćwiczenia kierunkowe branżowe itp. według bieżących potrzeb kursantów

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Małe kameralne grupy


Zapisy przyjmujemy mailem: szkolenia@edugika.pl
i telefonicznie: 
510 487 331
___________________________________________

* Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takim przypadku następuje zwrot wpłaconej kwoty dla Strony Zgłaszającej lub organizacja szkolenia/kursu w nowym wyznaczonym terminie.
* Zastrzegamy, iż program kursu na potrzeby grupy może być realizowany w innej kolejności tematycznej,a obszary poruszanych zagadnień będą dostosowane do ilości godzin i poziomu kursantów.

Close Menu