Data realizacji:

04.02.2019

Ilość godzin:

5

Miejsce:

Olsztyn, ul. Warmińska 14/5

Cena:

519,00 zł

 

Księgowość projektów UE

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek realizujących kontrole projektów, osób weryfikujących lub zatwierdzających wnioski o płatność oraz innych zainteresowanych obsługą projektów, w tym koordynatorów projektów.

Program szkolenia

1. Cel i podstawa prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w prawie unijnym i polskim

2. Zmiany w Nowej Perspektywie 2014-2020

3. Rzeczywiste aspekty regulacji wewnętrznych w zakresie rachunkowości w jednostce organizacyjnej w zależności od jej rodzaju

 • polityka rachunkowości (dobre praktyki),
 • zakładowy plan kont
 • system informatyczny

4. Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości dla celów ewidencji operacji związanych z projektem

5. Sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej z omówieniem przykładów

6. Sposoby stosowania odpowiedniego kodu księgowego

7. Kwestie szczegółowe związane z wprowadzeniem wyodrębnionej ewidencji lub kodu księgowego

 • wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowania
 • terminy i warunki przeksięgowań – w tym praktyczne przykłady
 • ewidencja i rozliczanie wydatków dotyczących dofinansowania do aktywów
 • ewidencja zwrotu części lub całości dotacji
 • dofinansowanie w sprawozdaniu finansowym
 • konsekwencje związane z brakiem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

8. Praktyczne wypełnianie obowiązku prowadzenia kontroli wyodrębnionej księgowości jako element kontroli na miejscu realizacji projektu

9. Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej i kodu księgowego

10. Ogólne zasady dokumentowania wydatków oraz ich praktyczne zastosowanie

 • Wymagania wynikające z przepisów prawa
 • Szczególne wymagania dla dokumentacji projektowej – przykłady

11. Rodzaje dokumentów wymagane dla poszczególnych rodzajów wydatków kwalifikowanych – Omówienie rzeczywistych przypadków dotyczących wynagrodzeń, środków trwałych, podróży służbowych, umów cywilnoprawnych itp.

12. Środki trwałe w projektach – wartość początkowa, ewidencja, trwałość

13. Archiwizacja dokumentów – najlepsze rozwiązania i rzeczywiste przykłady

 •  terminy archiwizacji wynikające z przepisów prawa a termin wynikający z umowy o dofinansowanie
 • sposób archiwizacji (szczególne wymogi w projektach dofinansowanych z dotacji)

14. Case studies – omówienie praktycznych przykładów (np. plany kont, opisywanie dokumentów, metody archiwizacji, zakańczanie projektu, itp.)

15. Dokładne omówienie i rozwiązanie zagadnień zgłoszonych przez uczestników

Prowadzący

Z wykształcenia ekonomista i finansista. Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Finansów i Informatyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Przebył liczne kursy doszkalające, w tym kursy przeznaczone dla trenerów. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach oraz urzędach. Szkoli pracowników jednostek samorządowych, właścicieli przedsiębiorstw, kadrę zarządzającą i menadżerską.

Kontakt

tel. 510487331

e-mail: szkolenia@edugika.pl

* Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takim przypadku następuje zwrot wpłaconej kwoty dla Strony Zgłaszającej lub organizacja szkolenia/kursu w nowym wyznaczonym terminie.
* Zastrzegamy, iż program kursu na potrzeby grupy może być realizowany w innej kolejności tematycznej,a obszary poruszanych zagadnień będą dostosowane do ilości godzin i poziomu kursantów.

Close Menu