Data realizacji:

26 lutego 2018

Ilość godzin:

18

Miejsce:

Olsztyn, ul. Warmińska 14/5; Słupsk, ul. Kołłątaja 30 Ip.

Cena:

399,00 zł

* Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takim przypadku następuje zwrot wpłaconej kwoty dla Strony Zgłaszającej lub organizacja szkolenia/kursu w nowym wyznaczonym terminie.
* Zastrzegamy, iż program kursu na potrzeby grupy może być realizowany w innej kolejności tematycznej,a obszary poruszanych zagadnień będą dostosowane do ilości godzin i poziomu kursantów.

Close Menu