MSExcelZaawansowany - Edugika - Centrum Szkoleniowe

Idź do spisu treści

Menu główne:

 

KURS MS EXCEL - ZAAWANSOWANY

Adresaci
Wszystkie osoby zainteresowane tematem szkolenia, posiadające podstawowe umiejętności obsługi komputera oraz Excela.
Metody pracy
Szkolenie prowadzone jest poprzez wykonywanie ćwiczeń praktycznych (zadań dostosowanych do potrzeb grupy szkoleniowej, dostosowanych do specyfiki branżowej), przy rozwiazywaniu których realizowane są zagadnienia z n/w programu nauczania


Czas trwania: 18 h dydaktycznych
Realizacja:
3 dni

Miejsce realizacji: Słupsk, ul. Kołłątaja 30, I p.
Cena:
399,00 zł / brutto / 1 os. *Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.
Prowadzimy politykę rabatową.
W cenie kursu ujęliśmy:
koszty przeprowadzenia szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika, komputer wraz z niezbędnym oprogramowaniem na czas realizacji szkolenia, przerwy kawowe, certyfikaty. Ponadto uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Ramowy program kursu obejmuje
18 h dydaktycznych.

1. Zaawansowana edycja danych

 • Wklejanie specjalne

 • Dynamiczne i statyczne obrazy danych

 • Transpozycja

 • Ukrywanie danych

2. Menadżer nazw

 • Zastosowanie obszarów

 • Operacje na obszarach

3.Zaawansowane formatowanie danych

 • Formaty użytkownika

 • Style - zastosowanie

4.Formatowanie warunkowe

 • Formatowanie zależne od wartości

 • Formatowanie zależne od formuł i funkcji

5.Poprawność danych

 • Walidacja liczbowa, tekstowa, niestandardowa

 • Listy wartości

 • Dynamiczne listy wartości

 • Duplikaty danych

6.Wykonywanie obliczeń za pomocą formuł i funkcji oraz zagnieżdżanie funkcji

 • Przykłady logiczne jeżeli, oraz, lub, nie

 • Data i czas: dni.robocze, dziś, teraz, część.roku

 • Matematyczne: zaokr. Suma.warunków, suma.jeżeli itp.

 • Tekstowe: załącz.teksty, tekst, kwota, dł, porównaj

 • Statystyczne: licz.jeżeli, średnia.jeżeli, średnia_warunków, min.k; min.max, częstość, licz warunki, ile niepustych

 • Wyszukiwanie i adresu: index, podaj. Pozycję, wyszukaj - wszystkie typy

 • Funkcje informacyjne - typ, czy tekst

 • Formuły tablicowe

 • Śledzenie błędów w Excelu

7.Tworzenie wykresów

 • Tworzenie zaawansowanych wykresów

 • Szybkie dostosowanie wykresów

 • Tworzenie nowych typów wykresów

 • Wyświetlanie animacji na wykresach

8.Praca z bazami danych

 • Reguły tworzenia bazy danych

 • Tworzenie bazy danych w arkuszu

9.Filtry zaawansowane

 • Metody filtrowania danych

 • Filtry zaawansowane

 • Stosowanie warunków filtra

 • Filtry zależne od formuł i funkcji

10.Wykorzystywanie makr do automatyzacji zadań w arkuszach

 • Rejestrowanie makr

 • Przypisywanie makr do obiektów, ikon narzędziowych lub przycisków

 • Edytory vba - widok makr

 • Rodzaje makr

 • Modyfikacja makr za pomocą edytora vba

 • Tworzenie prostych makr za pomocą edytora vba

11.Konspekty

 • Grupowanie danych

 • Autokonspekt

12.Sumy częściowe

 • Tworzenie sum częściowych

 • Zastosowanie sum częściowych

13.Konsolidacja danych

 • Konsolidacja arkuszy

 • Konsolidacja skoroszytów

14.Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych

 • Pojęcie tabeli przestawnej

 • Tworzenie tabel przestawnych

 • Modyfikacje tabel przestawnych

 • Obliczenia na tabeli przestawnej

 • Grupowanie danych w tabeli

 • Przykłady użycia tabel przestawnych

 • Wykresy przestawne

 • Raporty tabeli przestawnej

 • Filtrowanie danych tabeli za pomocą fragmentatorów

 • Konsolidacja tabel

 • Tworzenie relacji między tabelami

 • Wykorzystanie osi czasu

 • Funkcje Wyszczególnij, Uogólnij, Przechodzenie krzyżowe

15.Tworzenie autonomicznych wykresów przestawnych

 • Importowanie danych z innych aplikacji

 • Eksportowanie danych do innych aplikacji

16.Recenzje

 • Śledzenie zmian

17.Zarządzanie zeszytami

 • Zabezpieczenia plików

 • Zabezpieczenia arkuszy

 • Zabezpieczenia skoroszytów

 • Ukrywanie danych

Zajęcia prowadzi: Krzysztof Dąbrowski
Ukończenie kursu: Wymagana jest przynajmniej 80% obecność na zajęciach, w innym przypadku słuchacz nie ukończy szkolenia. Kurs kończy się podsumowaniem wiadomości i otrzymaniem zaświadczenia na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Aby wziąć udział w kursie należy skontaktować się mailowo lub telefonicznie z
firmą szkoleniową Edugika oddział w Słupsku.

Serdecznie zapraszamy!


 
 ZAPISY: E-MAIL LUB TELEFON

!!! SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego