MSExcelPodstawy - Edugika - Centrum Szkoleniowe

Idź do spisu treści

Menu główne:

 

KURS MS EXCEL - PODSTAWY

Adresaci
Wszystkie osoby zainteresowane tematem szkolenia, posiadające podstawowe umiejętności obsługi komputera.
Metody pracy
Szkolenie prowadzone jest poprzez wykonywanie ćwiczeń praktycznych (zadań dostosowanych do potrzeb grupy szkoleniowej, dostosowanych do specyfiki branżowej), przy rozwiazywaniu których realizowane są zagadnienia z n/w programu nauczania


Czas trwania: 18 h dydaktycznych

Realizacja: 3 dni

Miejsce realizacji: Słupsk, ul. Kołłątaja 30, I p.
Cena:
359,00 zł / brutto / 1 os. *Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.
Prowadzimy politykę rabatową.
W cenie kursu ujęliśmy:
koszty przeprowadzenia szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika, komputer wraz z niezbędnym oprogramowaniem na czas realizacji szkolenia, przerwy kawowe, certyfikaty. Ponadto uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Ramowy program kursu obejmuje
18 h dydaktycznych.

1. Interfejs programu Excel. Wprowadzanie treści
Wprowadzanie danych. Edycja komórek.
Wyszukiwanie i wybieranie komórek i grup komórek.
Wstawianie i praca z prostymi obiektami (grafika, ramka).
Interfejs Excela: Wstążka, pasek szybkiego dostępu
2. Podstawowe operacje na komórkach i formatowanie
Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów komórek.
Tworzenie, kopiowanie, usuwanie i przemieszczanie kolumn i wierszy.
Formatowanie graficzne.
Typy danych i formatowanie według typu danych.
Tworzenie i formatowanie tabel.
Komentarze: wstawianie, wygląd, edycja.
3. Praca z arkuszami
Tworzenie, usuwanie i modyfikowanie arkuszy
4. Formuły
wstawianie i modyfikowanie formuł; automatyczny i ręczny wybór komórek.
podstawowe i najczęściej używane funkcje matematyczne.
adresowanie względne i bezwzględne.
funkcje logiczne.
5. Formatowanie warunkowe (skala kolorów).
6. Nazywanie komórek i zakresów.
7.  Sortowanie danych i filtry
wykorzystanie autofiltrów.
8. Sumy częściowe
sumowanie danych po kategoriach.
9.  Podstawowa walidacja danych (wybór z list rozwijanych).
10. Śledzenie zależności.
11. Praca z wykresami
podstawowe typy wykresów i określanie źródeł danych.
formatowanie wykresów.
12. Drukowanie i jego opcje
Przygotowywanie arkusza do druku.
13. Zarządzanie skoroszytami
tworzenie, zapisywanie i organizacja skoroszytów.
odnośniki między skoroszytami.

formaty plików, import i eksport pomiędzy formatami.
Zajęcia prowadzi
: Krzysztof Dąbrowski
Ukończenie kursu: Wymagana jest przynajmniej 80% obecność na zajęciach, w innym przypadku słuchacz nie ukończy szkolenia. Kurs kończy się podsumowaniem wiadomości i otrzymaniem zaświadczenia na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Aby wziąć udział w kursie należy skontaktować się mailowo lub telefonicznie z
firmą szkoleniową Edugika oddział w Słupsku.

Serdecznie zapraszamy!


 
 ZAPISY: E-MAIL LUB TELEFON

!!! SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego