MSExcelKadrowcy - Edugika - Centrum Szkoleniowe

Idź do spisu treści

Menu główne:

 

KURS MS EXCEL DLA KADROWCÓW

Adresaci
Wszystkie osoby zainteresowane tematem szkolenia, posiadające podstawowe umiejętności obsługi komputera, w szczególności pracownicy działów kadrowo-płacowych, zajmujących się tworzeniem formalnej korespondencji kadrowo płacowej oraz korespondencji seryjnej, rozliczaniem czasu pracy, prowadzeniem kartoteki wynagrodzeń i dokonywaniem analiz i raportów  za pomocą arkusza EXCEL, prezentowanych w POWER POINT.
Metody pracy

warsztat komputerowy - szkolenie prowadzone jest poprzez wykonywanie ćwiczeń praktycznych.


Czas trwania: 40 h dydaktycznych

Realizacja: 5 dni

Miejsce realizacji: Słupsk, ul. Kołłątaja 30, I p.
Cena:
619,00 zł / brutto / 1 os. *Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.
Prowadzimy politykę rabatową.
W cenie kursu ujęliśmy:
koszty przeprowadzenia szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika, komputer wraz z niezbędnym oprogramowaniem na czas realizacji szkolenia, przerwy kawowe, certyfikaty. Ponadto uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Ramowy program kursu obejmuje
40 h dydaktycznych.

1.  Tworzenie formalnej korespondencji kadrowo płacowej w programie WORD -4 godz.

 • Zasady tworzenia elektronicznych listów formalnych podział na pola informacyjne.

 • Sposoby szybkiego wprowadzania treści do pól informacyjnych.

 • Metody szybkiego formatowania listu formalnego zastosowanie narzędzi linijka, akapit, interlinia, justowanie, twarda spacja, shift + ENTER.

 • Tworzenie szablonu pisma.

2.  Tworzenie seryjnej korespondencji kadrowo płacowej z wykorzystaniem funkcjonalności programu WORD i EXCEL-4 godz.

 • Tworzenie bazy adresowej dla korespondencji seryjnej.

 • Tworzenie seryjnej korespondencji biznesowej wykorzystującej bazę adresową w arkuszu EXCEL.

3. Przykłady rozliczania pracy akordowej w arkuszu EXCEL-4 godz.

 • Wyliczanie czasu pracy na podstawie informacji o dacie i czasie wejścia oraz dacie i czasie wyjścia.

 • Rozliczenia płacowe przy zmiennych stawkach akordowych

 • Dobór sposobu wyliczenia wartości średnich w zależności od sytuacji (stosowanie średnich ważonych, geometrycznych i harmonicznych)

4. Rozliczanie wynagrodzenia z umowy o dzieło w arkuszu EXCEL-4 godz.

 • rozwijane listy wyboru.

 • funkcje warunkowe.

5.  Przykład uproszczonej kartoteki wynagrodzeń pracownika w arkuszu EXCEL-4 godz.

 • adresy względne i bezwzględne.

 • sumowanie zmiennych zakresów.

 • wartość najmniejsza i największa.

6.  Przykład przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych posługiwanie się formułami-4 godz.

 • wprowadzanie formuł do komórek arkusza „z ręki”.

 • biblioteka wbudowanych funkcji.

 • wyszukiwanie wyniku w analizie symulacji danych.

7. Analiza kosztów zatrudnienia,  absencji pracowników 8 godz.

 • operacje na danych (sortowanie, filtrowanie, wyszukiwanie).

 • importowanie z plików TXT, CSV.

 • przygotowanie danych do analizy w Excelu.

8. Analiza i prezentacja danych-8 godz.

 • zestawienie absencji chorobowej pracowników.

 • proste techniki analizy kosztów zatrudnienia.

 • Zastosowanie tabel przestawnych do działań analitycznych tworzenia raportów

 • przygotowanie obiektu Excela do umieszczenia w prezentacji POWER POINT.

Zajęcia prowadzi: Krzysztof Dąbrowski
Ukończenie kursu: Wymagana jest przynajmniej 80% obecność na zajęciach, w innym przypadku słuchacz nie ukończy szkolenia. Kurs kończy się podsumowaniem wiadomości i otrzymaniem zaświadczenia na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Aby wziąć udział w kursie należy skontaktować się mailowo lub telefonicznie z
firmą szkoleniową Edugika oddział w Słupsku.

Serdecznie zapraszamy!


 
 ZAPISY: E-MAIL LUB TELEFON

!!! SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego