Szkolenie MS Excel poziom zaawansowany

Office 300x200

Forma kursu

Szkolenie prowadzone jest poprzez wykonywanie ćwiczeń praktycznych (zadań dostosowanych do potrzeb grupy szkoleniowej, dostosowanych do specyfiki branżowej), przy rozwiązywaniu których realizowane są zagadnienia z n/w programu
nauczania

szkolenia slider1 300x200

Trener Krzysztof Dąbrowski

Doświadczenie trenera: głównymi kierunkami pracy trenerskiej naszego prowadzącego szkolenia z zakresu kreślenia CAD 2D i 3D – zastosowanie metod CAD w praktyce
projektowej i kosztorysowej oraz praktycznego
wykorzystania pakietu OFFICE z programowaniem VBA w działaniach biznesowych i pracy biurowej.

szkolenia slider1 1 300x200

Co od nas otrzymasz?

Na czas szkolenia
zapewniamy laptop z odpowiednim
oprogramowaniem, materiały szkoleniowe,
zaświadczenie MEN oraz bufet kawowy.

Nasze kursy prowadzimy w małych grupach.


ZEGAR

18h dyd.

2043552 kopia

listopad 2021 r.

dollar sign clipart black and white dollar sign black 1

399 zł/os.

locator version 4 hi

Olsztyn, ul. 1 Maja 13


Podana wyżej cena dotyczy kursu grupowego.

Kurs realizujemy również w formie zajęć indywidualnych. 

Termin, liczbę godzin oraz program uzgadniamy z kursantem.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Poprawność danych

 • Dynamiczne listy wartości
 • Duplikaty danych

2. Wykonywanie obliczeń za pomocą formuł i funkcji oraz zagnieżdżanie funkcji

 • Wyszukiwanie i adresu: index, podaj. Pozycję, wyszukaj – wszystkie typy
 • Funkcje informacyjne – typ, czy tekst
 • Formuły tablicowe
 • Śledzenie błędów w Excelu

3. Tworzenie wykresów

 • Tworzenie nowych typów wykresów
 • Wyświetlanie animacji na wykresach

4. Filtry zaawansowane

 • Filtry zależne od formuł i funkcji

5. Wykorzystywanie makr do automatyzacji zadań w arkuszach

 • Edytory vba – widok makr
 • Rodzaje makr
 • Modyfikacja makr za pomocą edytora vba
 • Tworzenie prostych makr za pomocą edytora vba

6. Konspekty

 • Grupowanie danych
 • Autokonspekt

7. Sumy częściowe

 • Tworzenie sum częściowych
 • Zastosowanie sum częściowych

8. Konsolidacja danych

 • Konsolidacja arkuszy
 • Konsolidacja skoroszytów

9. Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych

 • Filtrowanie danych tabeli za pomocą fragmentatorów
 • Konsolidacja tabel
 • Tworzenie relacji między tabelami
 • Wykorzystanie osi czasu
 • Funkcje Wyszczególnij, Uogólnij, Przechodzenie krzyżowe

10. Zarządzanie zeszytami

 • Zabezpieczenia skoroszytów
 • Ukrywanie danych

Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie na druku MEN (Ministerstwa Edukacji Narodowej).


telefon 760x1024
tel. 508 161 885
mail orange
szkolenia@edugika.plSkontaktuj się z nami


Zapisy na kurs odbywają się przez formularz zgłoszeniowy.

* Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takim przypadku następuje zwrot wpłaconej kwoty dla Strony Zgłaszającej lub organizacja szkolenia/kursu w nowym wyznaczonym terminie.

* Zastrzegamy, iż program kursu na potrzeby grupy może być realizowany w innej kolejności tematycznej,a obszary poruszanych zagadnień będą dostosowane do ilości godzin i poziomu kursantów.