Szkolenie MS Excel poziom zaawansowany

Szkolenie prowadzone jest poprzez wykonywanie ćwiczeń praktycznych (zadań dostosowanych do potrzeb grupy szkoleniowej, dostosowanych do specyfiki branżowej), przy rozwiązywaniu których realizowane są zagadnienia z n/w programu nauczaniaKurs prowadzi Krzysztof Dąbrowski.

Doświadczenie

Głównymi kierunkami pracy trenerskiej naszego prowadzącego szkolenia z zakresu kreślenia CAD 2D i 3D – zastosowanie metod CAD w praktyce projektowej i kosztorysowej oraz praktycznego wykorzystania pakietu OFFICE z programowaniem VBA w działaniach biznesowych i pracy biurowej.

Wykształcenie

 • Roczny kurs kwalifikacyjny w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli – świadectwo kwalifikacji do nauczania we wszystkich typach szkół;
 • Studia podyplomowe z zakresu informatyki;
 • Tytuł magistra gospodarki przestrzennej;
 • Tytuł inżyniera konstrukcji budowlanych;
Co od nas otrzymasz? Na czas szkolenia zapewniamy laptop z odpowiednim oprogramowaniem, materiały szkoleniowe, zaświadczenie MEN oraz bufet kawowy.

Nasze kursy prowadzimy w małych grupach

18h szkoleniowych

zapytaj o termin

399 zł

Olsztyn

ul. Warmińska 14/5

Podana wyżej cena dotyczy kursu grupowego.

Kurs realizujemy również w formie zajęć indywidualnych. 

Termin, liczbę godzin oraz program uzgadniamy z kursantem.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Poprawność danych
 • Dynamiczne listy wartości
 • Duplikaty danych
 1. Wykonywanie obliczeń za pomocą formuł i funkcji oraz zagnieżdżanie funkcji
 • Wyszukiwanie i adresu: index, podaj. Pozycję, wyszukaj – wszystkie typy
 • Funkcje informacyjne – typ, czy tekst
 • Formuły tablicowe
 • Śledzenie błędów w Excelu
 1. Tworzenie wykresów
 • Tworzenie nowych typów wykresów
 • Wyświetlanie animacji na wykresach
 1. Filtry zaawansowane
 • Filtry zależne od formuł i funkcji
 1. Wykorzystywanie makr do automatyzacji zadań w arkuszach
 • Edytory vba – widok makr
 • Rodzaje makr
 • Modyfikacja makr za pomocą edytora vba
 • Tworzenie prostych makr za pomocą edytora vba
 1. Konspekty
 • Grupowanie danych
 • Autokonspekt
 1. Sumy częściowe
 • Tworzenie sum częściowych
 • Zastosowanie sum częściowych
 1. Konsolidacja danych
 • Konsolidacja arkuszy
 • Konsolidacja skoroszytów
 1. Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych
 • Filtrowanie danych tabeli za pomocą fragmentatorów
 • Konsolidacja tabel
 • Tworzenie relacji między tabelami
 • Wykorzystanie osi czasu
 • Funkcje Wyszczególnij, Uogólnij, Przechodzenie krzyżowe
 1. Zarządzanie zeszytami
 • Zabezpieczenia skoroszytów
 • Ukrywanie danych

Zapisy na kurs odbywają się przez formularz zgłoszeniowy.

Pobierz formularz

Zapraszamy do kontaktu

510 487 331

szkolenia@edugika.pl

* Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takim przypadku następuje zwrot wpłaconej kwoty dla Strony Zgłaszającej lub organizacja szkolenia/kursu w nowym wyznaczonym terminie.

* Zastrzegamy, iż program kursu na potrzeby grupy może być realizowany w innej kolejności tematycznej,a obszary poruszanych zagadnień będą dostosowane do ilości godzin i poziomu kursantów.