KURS OBSŁUGI PROGRAMU AUTOCAD – POZIOM I

BUDOWANIE BRANŻOWEGO ŚRODOWISKA PRACY

autocad

Pierwszy poziom kursu AUTOCAD  stworzyliśmy dla osób, które rozpoczynają swoją pracę z programem. Uczestnik kursu nauczy się m. in. sprawnej obsługi programu, poruszania się po projektach, prawidłowego wykorzystywanie narzędzi w konstruowaniu projektów.

 

Kurs prowadzi Krzysztof Dąbrowski

Co od nas otrzymasz? Na czas szkolenia zapewniamy laptop z odpowiednim oprogramowaniem, materiały szkoleniowe, zaświadczenie MEN oraz bufet kawowy. 

Nasze kursy prowadzimy w małych grupach!

Doświadczenie trenera:

Głównymi kierunkami pracy trenerskiej naszego prowadzącego szkolenia z zakresu kreślenia CAD 2D i 3D – zastosowanie metod CAD w praktyce projektowej i kosztorysowej oraz praktycznego wykorzystania pakietu OFFICE  z programowaniem VBA w działaniach biznesowych i pracy biurowej.

Doświadczenie trenerskie obejmuje łącznie ponad 7000 godzin dydaktycznych, z czego ponad 2000h w przestrzeni programu AutoCAD.

Wykształcenie

  • Roczny kurs kwalifikacyjny w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli – świadectwo kwalifikacji do nauczania we wszystkich typach szkół;
  • Studia podyplomowe z zakresu informatyki;
  • Tytuł magistra gospodarki przestrzennej;
  • Tytuł inżyniera konstrukcji budowlanych;

24h szkoleniowe

950 zł

22.02.2019 – 24.02.2019

Białystok

Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie na druku MEN (Ministerstwa Edukacji Narodowej).

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie do interfejsu programu AutoCad, formaty plików, sposoby uruchamiania programu, metody przeglądania rysunków, wyświetlanie istniejących rysunków i dokonywanie w nich zmian oraz ich zapisywanie.

2. Ustawienia, obszar i granice rysunku, stosowanie punktów charakterystycznych, kreślenie w trybie ortogonalnym, sposoby i metody zaznaczania obiektów rysunkowych.

3. Rodzaje układów współrzędnych obsługiwanych przez program AutoCad, układy globalne i lokalne.

4. Podstawowe narzędzia rysunkowe– kreślenie linii, polilinii, multilinii, kreślenie okręgów, elips, wieloboków foremnych, użycie narzędzi zmiany, wkreślanie punktów, podział rysunku na warstwy, formatowanie warstw, kopiowanie obiektów z warstwy na warstwę, usuwanie zbędnych warstw.

5. Złożone techniki konstrukcyjne – kreślenie rysunków w technice 2D, kreślenie rysunków w technice 3D, metody przekształcania rysunku 2D w rysunek 3D.

6. Wprowadzenie do wymiarowania – techniki wymiarowania obiektów 2D i 3D. Generowanie wydruku rysunku.

7. Ćwiczenia syntetyczne z tworzenia elementów dokumentacji według wytycznych zamawiającego, ćwiczenia kierunkowe branżowe itp. według bieżących potrzeb kursantów

HARMONOGRAM

22.02.2019  godz. 14:00 – 19:00

23.02.2019  godz. 09:00 – 16:00

24.02.2019  godz. 09:00 – 15:00

Zapisy na kurs odbywają się przez formularz zgłoszeniowy.


Pobierz formularz

Zapraszamy do kontaktu

510 487 331

szkolenia@edugika.pl

Formularz kontaktowy

* Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takim przypadku następuje zwrot wpłaconej kwoty dla Strony Zgłaszającej lub organizacja szkolenia/kursu w nowym wyznaczonym terminie.
* Zastrzegamy, iż program kursu na potrzeby grupy może być realizowany w innej kolejności tematycznej,a obszary poruszanych zagadnień będą dostosowane do ilości godzin i poziomu kursantów.