KURS OBSŁUGI PROGRAMU AUTOCAD – POZIOM PODSTAWOWY

Office 300x200

Forma kursu

Szkolenie prowadzone jest poprzez wykonywanie ćwiczeń praktycznych (zadań dostosowanych do potrzeb grupy szkoleniowej, dostosowanych do specyfiki branżowej), przy rozwiązywaniu których realizowane są zagadnienia z n/w programu
nauczania

szkolenia slider1 300x200

Trener Krzysztof Dąbrowski

Doświadczenie trenera: głównymi kierunkami pracy trenerskiej naszego prowadzącego szkolenia z zakresu kreślenia CAD 2D i 3D – zastosowanie metod CAD w praktyce
projektowej i kosztorysowej oraz praktycznego
wykorzystania pakietu OFFICE z programowaniem VBA w działaniach biznesowych i pracy biurowej.

Doświadczenie trenerskie obejmuje łącznie ponad 7000 godzin dydaktycznych, z czego ponad 2000h w przestrzeni programu AutoCAD.

szkolenia slider1 1 300x200

Co od nas otrzymasz?

Na czas szkolenia
zapewniamy laptop z odpowiednim
oprogramowaniem, materiały szkoleniowe,
zaświadczenie MEN oraz bufet kawowy.

Nasze kursy prowadzimy w małych grupach.


ZEGAR

24h dyd.

2043552 kopia

16.10, 17.10, 18.10.2020

dollar sign clipart black and white dollar sign black 1

799 zł/os.

locator version 4 hi

Olsztyn, ul. 1 Maja 13


Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie na druku MEN (Ministerstwa Edukacji Narodowej).

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do interfejsu programu AutoCad, formaty plików, sposoby uruchamiania programu, metody przeglądania rysunków, wyświetlanie istniejących rysunków i dokonywanie w nich zmian oraz ich zapisywanie.

2. Ustawienia, obszar i granice rysunku, stosowanie punktów charakterystycznych, kreślenie w trybie ortogonalnym, sposoby i metody zaznaczania obiektów rysunkowych.

3. Rodzaje układów współrzędnych obsługiwanych przez program AutoCad, układy globalne i lokalne.

4. Podstawowe narzędzia rysunkowe– kreślenie linii, polilinii, multilinii, kreślenie okręgów, elips, wieloboków foremnych, użycie narzędzi zmiany, wkreślanie punktów, podział rysunku na warstwy, formatowanie warstw, kopiowanie obiektów z warstwy na warstwę, usuwanie zbędnych warstw.

5. Złożone techniki konstrukcyjne – kreślenie rysunków w technice 2D, kreślenie rysunków w technice 3D, metody przekształcania rysunku 2D w rysunek 3D.

6. Wprowadzenie do wymiarowania – techniki wymiarowania obiektów 2D i 3D. Generowanie wydruku rysunku.

7. Ćwiczenia syntetyczne z tworzenia elementów dokumentacji według wytycznych zamawiającego, ćwiczenia kierunkowe branżowe itp. według bieżących potrzeb kursantów


telefon 760x1024

tel. 510 487 331

mail orange

szkolenia@edugika.pl


Skontaktuj się z nami


Zapisy na kurs odbywają się przez formularz zgłoszeniowy.

* Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takim przypadku następuje zwrot wpłaconej kwoty dla Strony Zgłaszającej lub organizacja szkolenia/kursu w nowym wyznaczonym terminie.
* Zastrzegamy, iż program kursu na potrzeby grupy może być realizowany w innej kolejności tematycznej,a obszary poruszanych zagadnień będą dostosowane do ilości godzin i poziomu kursantów.