kadry - Edugika - Centrum Szkoleniowe

Idź do spisu treści

Menu główne:

 

KURS KADRY I PŁACE

Dlaczego nasz kurs?
Przygotowane dla Państwa zajęcia w 80% prowadzone są w formie warsztatowej,
zagadnienia są szczegółowo omawiane i przepracowywane, co pozwoli na zdobycie doświadczenia w tworzeniu niezbędnej dokumentacji pracowniczej, a także pracy w programach Płatnik oraz Symfonia. Wykłady oraz case study pozwalają na usystematyzowanie wiedzy, natomiast zajęcia na zasadzie tutoringu pozwalają na sprawdzenie opanowanej wiedzy. Kameralne grupy zapewnią indywidualne podejście do każdego z uczestników, a odpowiednio dopasowana ilość godzin kursu zagwarantuje intensywną pracę w niedługim czasie.
Dla kogo?
Na kurs zapraszamy wszystkie osoby rozpoczynające swoją pracę w działach
kadrowo-płacowych oraz osoby chcące uzupełnić lub usystematyzować swoją wiedzę z w/w zakresu.
Czas trwania:
110 h dydaktycznych
Realizacja: 2x w tygodniu
(wtorki i piątki), około 4 miesiące.

Miejsce realizacji: Słupsk, ul. Kołłątaja 30, I p.
Cena: 8
49,00 zł / brutto / 1 os. *Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.
Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.
Prowadzimy politykę rabatową.
W cenie kursu ujęliśmy: koszty przeprowadzenia szkolenia, autorskie materiały
szkoleniowe dla każdego uczestnika, na czas rwania kursu komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem, przerwy kawowe. Ponadto uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Ramowy program kursu obejmuje
110 h dydaktycznych.
I. K A D R Y
1. Źródła prawa pracy oraz zasady równego traktowania w zatrudnieniu.
2. Stosunek pracy.
3. Podstawowe dokumenty pracownicze – akta osobowe (część. A, B, C)
4. Zmiana warunków umowy o pracę.
5. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy.
6. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
7. Czas pracy.
8. Obowiązki pracodawcy i pracownika.
9. Rozwiązanie stosunku pracy.
10. Odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
II. P Ł A C E
1. Rodzaje ubezpieczeń społecznych.
2. Ubezpieczenie zdrowotne.
3. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
4. Zasady wypełnia i korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
ZUS.
5. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
6. Wynagrodzenie za czas choroby.
7. Zasiłek chorobowy.
8. Świadczenie rehabilitacyjne.
9. Zasiłek macierzyński.
10. Wynagrodzenie minimalne, dodatek wyrównawczy.
11. Zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca.
12. Ochrona wynagrodzenia za pracę.
13. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę.
14. Kalkulacja wynagrodzenia.
15. Pozostałe świadczenia pracownicze.
III. K O M P U T E R O W E W A R S Z T A T Y K A D R O W O – P Ł A C O W E.
1. Program PŁATNIK.
2. Program SYMFONIA.
Zajęcia prowadzi Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku (Zarządzanie
Zasobami Ludzkimi – Menedżer HR) oraz uniwersytetu w Szczecinie (zarządzanie finansami w podmiotach gospodarczych), od 1992 r. pracownik działów finansowo – kadrowych, od 1996 wykładowca na kierunkach ekonomicznych i finansowych, z sukcesem dzieli się swoją szeroką wiedzą teoretyczną oraz doświadczeniem. Praktyk i teoretyk w dziedzinie kadr i płac.
Ukończenie kursu: Wymagana jest przynajmniej 80% obecność na zajęciach, w innym
przypadku słuchacz nie ukończy szkolenia. Kurs kończy się podsumowaniem wiadomości w formie egzaminu wewnętrznego i otrzymaniem zaświadczenia na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Aby wziąć udział w kursie należy skontaktować się mailowo lub telefonicznie z
firmą szkoleniową Edugika oddział w Słupsku.

Serdecznie zapraszamy!


 
 ZAPISY: E-MAIL LUB TELEFON

!!! SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego