Czym jest ECDL?

Czym jest ECDL?


Certyfikat umiejętności komputerowych nie przypadkiem został nazwany „European Computer Driving Licence” (w tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”), choć w Polsce używamy nazwy „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych”.

Jakie korzyści wynikają  z posiadania certyfikatu ECDL?

  • szybsza i tańsza rekrutacja nowych pracowników,
  • wzrost wydajności i jakości pracy,
  • redukcja kosztów,
  • wzrost rentowności wydatków na informatyzację,
  • wzrost efektywności wykorzystania zasobów IT.

Jakie są korzyści dla pracodawcy?

  • podwyższenie ogólnego poziomu kompetencji informatycznych,
  • wsparcie modelu uczenia się przez całe życie,
  • otwarcie drzwi do Społeczeństwa Informacyjnego,
  • korzystny wpływ na unowocześnienie gospodarki kraju.

 


Przejdź do storny ECDL